Regionieuws

Samenwerking voor COVID Zorg - herstel

Het St Jansdal en de huisartsen in de regio’s Flevoland en Noordwest-Veluwe hebben een mooie en unieke samenwerking in de zorg voor COVID-patiënten thuis. Patiënten die in het ziekenhuis liggen met COVID-19 en stabiel zijn kunnen onder bepaalde voorwaarden eerder naar huis, waar zij dezelfde kwaliteit van zorg krijgen als in het ziekenhuis. Voor de patiënten is het prettig om in de eigen vertrouwde omgeving te herstellen. Voor ondersteuning van patiënt en naasten wordt thuiszorg Icare ingeschakeld.

“Na een korte opname in het ziekenhuis kan de patiënt, na overleg met de huisarts, de verdere behandeling thuis voortzetten”, geeft internist-infectioloog Ouafae Karimi aan.

COVID-zorg tussen St Jansdal en huisartsen

“Vanuit het ziekenhuis houden wij onze thuispatiënten goed in de gaten en zijn wij dag en nacht voor hen bereikbaar.”

De eerste patiënten hebben met succes behandeling thuis gehad. Henk Pol uit Zeewolde is blij met de kans die hij kreeg om in de eigen vertrouwde omgeving te herstellen met COVID-thuis behandeling. Zoals hij zelf zegt: “In het ziekenhuis met locatie thuis.” De controle van zijn gezondheid via de app gaf hem een veilig gevoel.

Vierentwintig uur per dag bereikbaar

Dagelijks geven patiënten die thuis behandeld moeten worden meetgegevens via een app door aan het monitoringscentrum van het ziekenhuis. Dit monitoringscentrum is vierentwintig uur bereikbaar. Karimi: “Als uit de meetgegevens blijkt dat de gezondheid van de desbetreffende patiënt achteruit gaat of als de patiënt toenemende klachten heeft, dan ondernemen wij direct actie. Vanuit het ziekenhuis zijn veel zorgverleners betrokken bij de zorg thuis, zoals verpleegkundigen, zaalartsen, internisten en longartsen.”

Goede samenwerking

“Voortdurend moeten wij ons aanpassen aan het coronavirus”, geeft huisarts Ruth Veenvliet uit Lelystad aan. “Zowel voor het St Jansdal als de huisartsen betekent dit samen optrekken in een steeds veranderende situatie. Een aantal huisartsen heeft actief meegedacht met het ziekenhuis om coronapatiënten op een veilige manier thuis te kunnen laten uitzieken. Een goede samenwerking met de thuiszorg en wijkverpleging is daarbij onmisbaar. Uiteindelijk is thuis voor iedereen de fijnste plek om te herstellen. Daar werken wij huisartsen graag aan mee.”

Ondersteuning thuis

Carine Oldhoff, teammanager bij Icare: “Vanuit de wijkverpleging begeleiden we de patiënten die thuiskomen en zijn wij 24 uur per dag bereikbaar voor de patiënt. Verder ondersteunen wij eventueel met wassen en aankleden en zetten hulpmiddelen in waar nodig. Ook kan zo nodig de expertise van onze gespecialiseerde longverpleegkundigen ingezet worden.”

Advertentie