Loading...

Gladheidsbestrijding
Digitale kaart strooiroutes

Van 1 november tot half april bestaat er kans op gladheid door vorst, sneeuw en ijzel. In deze periode zijn de provincie en gemeenten actief om te voorkomen dat wegen en fietspaden glad worden door sneeuw of bevriezing. Om weggebruikers beter te informeren, zijn de strooiroutes van de provincie Flevoland en de 6 gemeenten vanaf nu samengevoegd op 1 digitale strooiroutekaart. Weggebruikers kunnen nu bij winterse omstandigheden voordat ze op pad gaan gemakkelijk zien of hun route gestrooid wordt. De digitale strooiroutekaart kunt u bekijken op www.flevowegen.nl/informatie/strooiroutes

De provincie bereidt zich jaarlijks goed voor op het strooiseizoen. Zoutvoorraden worden aangevuld en de strooiroutes worden verkend. De provincie werkt hierbij samen met de 6 gemeenten.

Daar waar het efficiënter is strooien de gemeenten voor de provincie enkele wegvakken en andersom. De provincie en de gemeenten vermeldden hun strooiroutes afzonderlijk op hun eigen website. Aangezien de route van weggebruikers vaak over zowel gemeentelijke als provinciale wegen verloopt, heeft de provincie het initiatief genomen om de routes samen te voegen in 1 kaart.

De kaart toont welke wegen en fietspaden gestrooid worden bij gladheid maar niet de actuele begaanbaarheid. Strooiacties van de provincie Flevoland worden bekend gemaakt via twitter @flevowegen.nl.