Regionieuws

Digitalisering vermindert drukte bij evenementen

Donderdag 23 februari vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de innovatiecompetitie smart mobility Flevoland. Deze competitie, uitgeschreven door provincie Flevoland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, daagde bedrijven uit om slimme oplossingen te bedenken voor de verkeersdrukte rondom grote evenementen.

“Flevoland groeit, maar de tijd waarin we alle ruimte hadden, om bijvoorbeeld nieuwe wegen aan te leggen, ligt achter ons. We moeten slimmer omgaan met wat we al hebben. Door slim gebruik te maken van data en meer met elkaar samen te werken, kunnen we files rondom evenementen of bij bijvoorbeeld een ongeval verminderen”, aldus gedeputeerde Jan de Reus.

Gedeputeerde Jan de Reus overhandigt bloemen aan Merel Rozier (Sweco) en Wouter Giessen (TripService).
Foto Provincie Flevoland: Gedeputeerde Jan de Reus overhandigt bloemen aan Merel Rozier (Sweco) en Wouter Giessen (TripService).

Op het terrein van Walibi vinden elk jaar diverse evenementen plaats zoals Defqon.1, Opwekking en Lowlands. Maar ook Mud Masters en Walibi Fright Nights zorgen voor veel extra verkeer op de weg. Al dit extra verkeer leidt op de drukke momenten tot flink wat vertraging. Dit is niet alleen vervelend voor bezoekers, ook voor bewoners en bedrijven rondom Walibi en bijvoorbeeld hulpdiensten levert dit soms hectische situaties op.

Omdat het aantal grote evenementen in Flevoland groeit, denk aan festivals in Almere, Lelystad en Wildeburg in de Noordoostpolder, schreef provincie Flevoland in 2021 een innovatiecompetitie uit. Het doel van deze competitie was om kennis en ervaring op te doen met “smart mobility”, het zogenaamd slim gebruik maken van data en digitalisering in ons verkeer. Door de inzet van data kan het verkeer van en naar zo’n evenement beter geregeld worden, met minder hinder voor bezoekers en omgeving.

Innovatiecompetitie

Aan de competitie hebben acht deelnemers (met gezamenlijk meer dan 30 bedrijven) meegedaan. Uiteindelijk hebben vier partijen een prototype ontwikkeld en getest, waarvan twee partijen ook een praktijktest hebben gedaan. De ontwikkelde systemen zijn niet persé voor Flevoland ontwikkeld, maar wel aangepast naar de specifieke situatie van de provincie. Zo kent Flevoland geen uitgebreid openbaar vervoernetwerk en liggen evenementenlocaties zoals Walibi niet allemaal naast grote uitvalswegen. Dat betekent dat een evenement als Lowlands met ongeveer 60.000 bezoekers een groot beroep doet op bijvoorbeeld een klein treinstation zoals dat van Dronten, dat nog ruim 15 kilometer van het evenemententerrein ligt. Daar komt bij dat het wegennet rondom Walibi bestaat uit provinciale 80 km/u-wegen die niet berekend zijn op een toestroom van duizenden auto’s en bussen per uur.

Ideeën testen in de praktijk

Tijdens de Walibi Fright Nights zijn de ideeën van CROMAS (onder leiding van adviesbureau Sweco) en Traffic Team Up (onder leiding van TripService) getest. In de praktijk is een aantal mogelijkheden getest die ingezet kunnen worden om verkeer te spreiden of te sturen. Zo kun je gebruik maken van kortingsacties op bijvoorbeeld bus-ticketcombinaties om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en ook is het mogelijk om bezoekers te spreiden door een verplichte aankomsttijd aan te geven. Tegelijkertijd konden de bezoekers tijdens de tests real-time route-advies ontvangen, met aanrijroutes en beschikbare parkeerlocaties gebaseerd op actuele informatie. En ook de omgeving, bewoners en bedrijven rondom het terrein, profiteerden van actuele verkeersinformatie. Bovendien zijn kostenbesparingen mogelijk door het uitsparen van verkeersmaatregelen als borden en tekstkarren – maatregelen die nu vaak ingezet worden, maar waarvan ook bekend is dat lang niet alle bezoekers deze volgen. En op het gebied van verkeersveiligheid kan er veel verbeteren doordat actuele informatie voorkomt dat bezoekers hun weg moeten zoeken en daarbij in gevaarlijke situaties belanden doordat weggebruikers onverwacht stilstaan of draaien op de weg. Kleine aanpassingen aan de voorkant leiden naar een schat aan informatie die aan de achterkant gebruikt wordt om één beeld te vormen en zo het verkeer pro-actief te kunnen regelen.

De gedane tests stellen de provincie in staat om stappen te zetten op het gebied van verkeersmanagement. Daar waar de problemen in Flevoland nu nog niet groot zijn, groeit de provincie snel en volgen technologische veranderingen elkaar snel op. Daarom bereidt de provincie zich nu al voor op de toekomst.

De toekomst

Na deze succesvolle eerste test is het belangrijk dat er een vervolg komt. Gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland: “Deze competitie heeft ons al veel informatie opgeleverd en ik daag de markt dan ook graag uit om dit verder door te ontwikkelen. Voor een goede bereikbaarheid van Flevoland, nu én in de toekomst!”Advertentie