Regionieuws

Dijkgraaf Hetty Klavers beducht voor gevolgen klimaatverandering

De dijken rond Zeewolde zijn nog prima in orde en kunnen het zeker houden tot 2050, mits de klimaatverandering niet te snel doorzet. “We hebben al onze dijken de afgelopen tijd door de wasstraat gehaald”, zei dijkgraaf Hetty Klavers van het Waterschap Zuiderzeeland dinsdagavond 31 januari in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde.

Klavers was uitgenodigd voor de uitzending in het kader van de waterschapsverkiezingen die samen met die van de Provinciale Staten worden gehouden op woensdag 15 maart a.s.

Een dijkgraaf is een soort burgemeester van het water. Hetty Klavers (1965) is dat sinds 2013 van het Waterschap Zuiderzeeland. “En dat vind ik nog steeds even boeiend en uitdagend als toen ik begon”, liet ze dinsdagavond in het programma van de LOZ weten.

Dijkgraaf Hetty Klavers beducht voor gevolgen klimaatverandering

“Het waterwerk wordt steeds relevanter. We weten al een poosje dat het klimaat verandert. We zien nu al heel duidelijk wat de effecten daarvan zijn. Als dit een voorproefje is, weten we dat er aardig wat werk aan de winkel is om ons land en onze polder leefbaar te houden. Het werk van de waterschappen doet er toe.” Als voorbeelden van de klimaatverandering noemt Klavers de abnormaal lange en warme zomers van de afgelopen jaren.

“Voorheen hadden we in onze polders water in overvloed, maar dat wordt zodoende zelfs bij ons al schaars. Daarnaast zien we in december en januari steeds meer clusterbuien, waarbij er in korte tijd heel veel regen valt. Dat water zal wel moeten worden afgevoerd. Onze polders liggen vijf tot zes meter onder het niveau van het IJssel- en het Markermeer. Er moet dus heel wat water omhoog worden gepompt. We zullen goed na moeten denken hoe we het water kunnen opvangen. Op dit moment kunnen we het nog aan, maar we lopen tegen grenzen aan.” Een ander actueel thema waarbij Klavers en haar waterschap niet stil kunnen zitten is de bodemdaling van Flevoland. “De bodem daalt nog steeds behoorlijk. Het is een gevolg van de drooglegging van de polders. De ingenieurs wisten dat destijds al wel, maar ze hadden gedacht dat het minder lang door zou gaan.”

Klavers ging dinsdagavond tevens in op de vier hoofdtaken van het waterschap: beschermen tegen overstromingen (hoe relevant bij de herdenking van ‘Zeeland 1953’…), zorgen voor voldoende water en zuiveren van afvalwater. “En daar mogen we belasting voor heffen. En daarom is er ook een democratisch gekozen bestuur nodig, vandaar de verkiezingen op 15 maart.” Op maandag 30 januari was de dag van de kandidaatstelling, de verschillende lijsten met kandidaten werden gecontroleerd. Ook voor Klavers een interessante periode, elke vier jaar weer. “Best leuk om te zien wat straks de nieuwe ploeg wordt. Voor het algemeen bestuur van het waterschap, vergelijkbaar met een gemeenteraad, mogen 25 zetels worden verdeeld. Daarbij worden 21 kandidaten rechtstreeks gekozen. Er zijn vier geborgde zetels. De natuur en de agrariërs hebben een specifiek belang en om dat te waarborgen, krijgen zij allebei twee aparte zetels toegewezen.”
Dijkgraaf Klavers vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem voor het waterschap gaan uitbrengen op 15 maart. “Op mijnstem.nl kun je zien welke partij het meest past bij jouw ideeën. Specifieke aandacht hebben we voor eerstekeerstemmers, jongeren dus die voor het eerst mogen stemmen. Zij zullen een speciale uitnodiging krijgen van de commissaris, de burgemeester en van mij als dijkgraaf. Als je van jongs af aan stemt, blijf je dat later ook doen.”

 

Advertentie