Regionieuws

Drie OV-bedrijven schrijven in voor busconcessie IJssel-Vecht

De provincies hebben drie inschrijvingen ontvangen voor de busconcessie IJssel-Vecht. Vervoerders EBS, Keolis en Qbuzz hebben interesse om het vervoer in IJssel-Vecht te gaan verzorgen. De concessie is opnieuw aanbesteed omdat de noodconcessie in december 2022 afloopt. Het gaat om een gezamenlijke 13-jarige busconcessie van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel die in december 2022 van start gaat. Medio april wordt bekend gemaakt welke vervoerder het busvervoer in de concessie gaat verzorgen.

De nieuwe concessie IJssel-Vecht 2023-2035 biedt duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig openbaar vervoer dat aansluit op de wensen en behoeften van de reizigers. Bij het opstellen van het Programma van Eisen is rekening gehouden met de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

busconcessie IJssel-Vecht

In de afgelopen periode zijn er plannen voor de OV-concessies gemaakt zodat de OV-sector na de Covid-19 pandemie weer vitaal wordt en zonder extra overheidssteun op eigen benen kan staan. Structurele maatregelen, zoals het aanpassen van de dienstregeling en het verminderen van de opbrengstenrisico’s die de vervoerder loopt zijn verwerkt in de aanbestedingsdocumenten. Daarnaast hebben de provincies besloten om inschrijvers een financiële tegemoetkoming te geven wanneer ze de concessie niet gegund krijgen. Om zo een deel van de kosten voor het meedoen aan de aanbesteding te vergoeden. Ten slotte zijn de provincies bereid een rol te vervullen bij de financiering van bussen en bijbehorende laadinfrastructuur. 

Gebied
Het concessiegebied IJssel-Vecht omvat in eerste instantie het gebied van de huidige noodconcessie IJssel-Vecht, exclusief het deel Veluwe Zuid. Voor dit deel wordt eerst een noodconcessie verleend om daarna opgenomen te worden in een andere concessie. In december 2023 worden Lelystad en IJsselmond toegevoegd aan de concessie.

Advertentie