Regionieuws

Verduurzamen niet ten koste van flora en fauna

De sportvisserij steunt doelstellingen om het opwekken van energie te verduurzamen. Net als natuurorganisaties als Natuurmonumenten en de Vogelbescherming maakt de sportvisserij zich zorgen over de effecten op flora en fauna. Zo is bijvoorbeeld onvoldoende bekend over de gevolgen voor de onderwaterwereld bij zonnepanelen op water.

Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders werken vanuit het klimaatakkoord samen aan regionale energie strategieën.

Duurzame energie niet ten koste van flora en fauna

De regionale energie strategie biedt groene kansen en duurzame energie heeft de toekomst. Tegelijkertijd heeft Sportvisserij MidWest Nederland met 104 aangesloten hengelsportverenigingen en daarmee ruim 136.000 sportvissers zorgen over de gevolgen van het opwekken van duurzame energie. Het realiseren van duurzame energie voorzieningen kan namelijk negatieve effecten hebben op de natuur- en het landschap, de onderwaterecologie en de recreatie.

Hoewel de verdeling tussen wind- en zonne-energie en de locaties waar deze opgewekt gaat worden nog niet bekend zijn vraagt de sportvisserij aan gemeenten, provincies en waterschappen om in het toekomstige proces zorgvuldige afwegingen te maken. Plaats slimme combinaties met name op bestaande daken en voorkom zoveel mogelijk dat natuur, landschappen en wateren worden gebruikt voor energieopwekking. Zo is er bijvoorbeeld weinig bekend over de invloed van zonneparken op de onderwaterecologie. De sportvisserij vraagt om eerst onderzoek te doen naar de neveneffecten van het opwekken van duurzame energie.

Advertentie