Loading...

Eenzaamheid en ongezondere leefstijl als gevolg
Eenzaamheid en ongezondere leefstijl als gevolg

Het tweede coronaonderzoek van de GGD Flevoland (in samenwerking met het RIVM en de andere GGDen) gaat over het gedrag van inwoners van Flevoland en hoe het met ze gaat in dit coronatijdperk. Uit de antwoorden van bijna 5.000 Flevolanders blijkt dat het niet meer handen schudden de meest makkelijk na te leven coronaregel is. Maar liefst 99,5 % zegt geen handen meer te schudden. Daarnaast geeft 90% aan ‘niet meer dan drie mensen op bezoek’ te ontvangen. Ook het niet bezoeken van mensen met een kwetsbare gezondheid (89%), het in de elleboog niezen (72%) en het gebruik van papieren zakdoekjes (73%) lukt over het algemeen goed. Meer dan tien keer per dag handen wassen blijkt veel lastiger te realiseren (48%).

Mensen hebben duidelijk de gewoonte om hun handen te wassen na een toiletbezoek: bijna 90% van de Flevolanders geeft aan hun handen meestal of altijd te wassen. Ongeveer 70% van de mensen geeft aan meestal of altijd hun handen te wassen na thuiskomst. De gewoonte is een stuk minder sterk in de andere situaties, zoals na het neus snuiten of bij anderen op bezoek gaan. Handen wassen vóórdat men naar buitengaat doet een derde van de Flevolanders vaak tot altijd.

Eenzaamheid

Door de coronacrisis worden contacten met vrienden, familie en kennissen beperkt. Een derde van de Flevolanders geeft aan zich nu eenzamer te voelen dan voor de coronacrisis.

Minder bewegen

Een op de vijf Flevolanders geeft aan ongezonder te eten vergeleken met voor de crisis. Bij sporten en bewegen rapporteren mensen een flinke afname: 51% geeft aan (veel) minder te bewegen. De sluiting van sportaccommodaties en fitnesscentra en het meer thuiswerken kunnen hierbij een rol spelen, net zoals het advies ‘blijf zoveel mogelijk thuis' (vanaf 6 mei 2020 veranderd in het advies om drukte te vermijden).

In Zeewolde is het onderzoek ingevuld door 396 respondenten.
Niemand schudt handen, er wordt overwegend rekening gehouden met de 1.5 meter afstand. En ook worden er veelal geen ouderen en kwetsbaren bezocht. De cijfers schelen niet veel met de rest van Flevoland.
De Noord Oost Polder heeft het hoogste percentage eenzame respondenten (45%) bij de overige gemeentes is dit rond de 33%.

De resultaten van het Flevolandse coronaonderzoek zijn per gemeente te bekijken via de volgende link:https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-vragenlijst/