Regionieuws

Extra impuls door verlenging LEADER Flevoland

Leader Flevoland, een programma ter versterking van het landelijk gebied in Flevoland wordt met twee jaar verlengd. Voor 2021 en 2022 is er in totaal acht ton aan extra middelen beschikbaar gesteld voor het landelijk gebied.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het vervolg op het Plattelandontwikkelingsprogramma POP3, is met twee jaar uitgesteld en zal pas in 2023 starten. De Europese Unie heeft de lidstaten de mogelijkheid geboden om ter overbrugging de LEADER subsidie, onderdeel van POP3, met twee jaar te verlengen voor de jaren 2021 en 2022.

Extra impuls door verlenging LEADER Flevoland

8 ton Europese middelen beschikbaar voor landelijk gebied Flevoland

Eind 2020 was er sprake van een echte eindsprint. Afgelopen half jaar hebben de zes gemeenten en Provincie Flevoland zich sterk ingezet voor het werven van nieuwe projecten en het versnellen van processen. In die periode zijn er nog heel veel projecten ingediend. Een aantal van deze projecten richt zich op de recreatieve voorzieningen in Nationaal Park Nieuw Land. Hierin heeft provincie Flevoland een aanjagende rol gehad en ook verzorgt de provincie de benodigde cofinanciering. Mede door de geslaagde eindsprint zijn er in Flevoland voldoende aanvragen ingediend om in aanmerking te komen voor meer geld vanuit Europa. Voor de jaren 2021 en 2022 is er 8 ton aan extra Europese middelen beschikbaar gesteld voor Flevoland.

Samenwerking gemeenten en provincie

De gemeenten hebben aangegeven de verlenging te kunnen en willen uitvoeren en zijn bereid hiervoor de benodigde extra financiering bij te leggen. Ook provincie Flevoland vindt het belangrijk om het landelijk gebied te blijven steunen. Voor de jaren 2021 en 2022 is er 16 ton aan extra middelen beschikbaar gesteld voor Flevoland, waarvan de helft afkomstig is vanuit Europa en de andere helft van de zes gemeenten en provincie Flevoland. Projectaanvragers leveren zelf een eigen bijdrage van 40%.

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Door de verlenging van Leader Flevoland blijft het mogelijk ook dit jaar en in 2022 een extra impuls aan het landelijk gebied te geven. We stimuleren initatieven vanuit de samenleving, die zich richten op verbinding, de relatie tussen stad en platteland en het versterken van de recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied."

Ook Gert Jan van Tilburg is tevreden met de geslaagde eindsprint. Hij is als voorzitter van de beoordelingscommissie (oftewel de Lokale Actie Groep of LAG) al meer dan 15 jaar betrokken bij LEADER in Flevoland. Van Tilburg zal na deze verlenging de voorzittershamer overdragen aan zijn opvolger, die binnenkort door Gedeputeerde Staten wordt benoemd. “De bel voor de laatste ronde zal binnenkort worden geluid en weet: dat wat echt de moeite waard is, is ook veel moeite waard”, aldus Van Tilburg.

Positieve impact op het platteland

In de periode van april 2016 tot en met december 2020 zijn er in totaal 28 aanvragen ingediend. Samen kregen zij 5,7 miljoen euro LEADER subsidie toegekend om hun projecten tot uitvoering te brengen. De helft van dit bedrag is afkomstig uit de EU. De andere helft is afkomstig van de zes Flevolandse gemeenten en van de provincie Flevoland. Gezamenlijk leveren de lokale overheden en de Europese Unie 60% van het benodigde projectbedrag. De aanvrager betaalt zelf de resterende 40% van het benodigde projectbedrag.

De initiatieven zijn voor het merendeel afkomstig van mensen die zich samen met buurtbewoners inzetten voor een voorziening in hun dorp of wijk. Sommige projecten zijn inmiddels afgerond en andere projecten zijn nog in ontwikkeling of zullen binnenkort starten. De projecten liggen prachtig verspreid over de provincie en de aard van de projecten is heel divers. Zo is er in het buitengebied van Almere een mountainbikeroute van ruim 60 km aangelegd, bij landgoed Roggebotstaete werd een beheer- en ontvangstruimte gebouwd, in Creil is een outdoor fitness park gekomen en in Emmeloord is een voedselbos aangelegd. Dit is een kleine greep uit de vele mooie projecten. Een volledig overzicht is te vinden op www.leaderflevoland.nl.

Advertentie