Regionieuws

Flevoland: cultuur van en voor iedereen

De provincie Flevoland heeft de ambitie om cultuur toegankelijk te maken; van en voor iedereen. Gedeputeerde Kunst en Cultuur Michiel Rijsberman: “Om dat te bereiken heeft demissionair cultuurminister Van Engelshoven afspraken gemaakt met 14 cultuurregio’s en Landsdeel Oost. Deze zijn vastgelegd in 15 op maat gemaakte convenanten voor de periode 2021-2024.”

Afspraken convenant Flevoland:
Naast onderwerpen die in alle convenanten zijn opgenomen, hebben OCW en de verschillende regio’s afspraken gemaakt over specifieke onderwerpen. De afspraken met Flevoland richten zich de komende jaren op cultuureducatie en -participatie, publieke collecties, het naleven van de culturele codes waaronder ‘fair practice code’, toezicht op erfgoed en het onderling uitwisselen van informatie.

Bestuurlijk overleg 22 april


Jaarlijkse cultuurinvestering:
Het Rijk heeft besloten om jaarlijks 330.000 euro te investeren in de ontwikkeling van de Flevolandse culturele infrastructuur. Verschillende instellingen waaronder Suburbia, Vis a Vis, BonteHond, 2 Turven Hoog en StrandLAB werken daarvoor samen in Flevolab. Gedeputeerde Rijsberman: “Het is de bedoeling dat ook instellingen uit andere delen dan alleen Almere aansluiten; dan is FlevoLAB nog beter in staat om de Flevolandse culturele infrastructuur te versterken.”

Kunstmuseum Flevoland en BonteHond in landelijke basisinfrastructuur:
Een aantal andere afspraken zijn gemaakt over de Flevolandse instellingen die in deze periode zijn opgenomen in de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS): het kunstmuseum Flevoland en (jeugd)theatergezelschap BonteHond. Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Over een aantal jaar moet in Almere een nieuw Kunstmuseum haar deuren openen. De Flevolandse Landschapskunstcollectie maakt er onderdeel van uit en volgend jaar opent een kunstpaviljoen als eerste onderdeel van het museum op het Floriade terrein.” De convenantpartners zien het geven van subsidie aan deze instellingen in de jaren 2021-2024 als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wethouder Van Garderen: “BonteHond viert dit jaar haar 15-jarige bestaan in Almere en Flevoland. Wij zijn er trots op om aan de wieg te hebben gestaan van dit creatieve gezelschap. Op geheel eigen wijze waarborgt BonteHond kwaliteit, educatie, participatie en vernieuwing in al hun activiteiten. BonteHond bereikt hiermee op een laagdrempelige en tegelijkertijd met hoge artistieke waarde nieuwe publieksdoelgroepen en maatschappelijke samenwerkingspartners in de regio.”

Convenanten leggen basis voor betere invulling cultuurbestel:
Demissionair minister Van Engelshoven (OCW) heeft in 2018 aan de stedelijke regio’s gevraagd om samen met culturele partners, culturele profielen op te stellen. Deze profielen schetsen een visie op het cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een regio. De regio’s laten daarin hun ambities en groeipotentie voor de toekomst zien. De profielen hebben de basis gevormd voor het landelijke cultuurbeleid 2021-2024. De komende tijd bespreken het ministerie en de stedelijke regio’s gezamenlijk de doorontwikkeling van de stedelijke regio’s. Ook het cultuurbestel voor de beleidsperiode 2025-2028 zal onderwerp van gesprek zijn. Deze onderwerpen en de cultuurconvenanten kwamen aan de orde tijdens het bestuurlijk overleg op 22 april en zullen terugkerende onderwerpen zijn. Demissionair minister Van Engelshoven: “Ik heb een goed gesprek gehad met de stedelijke cultuurregio’s. Afgelopen jaar is gebleken hoe belangrijk onze afspraken zijn voor het behoud van de lokale culturele infrastructuur. Fijn dat we deze samenwerking komende tijd voortzetten.”

15 stedelijke cultuurregio’s:
De 15 stedelijke cultuurregio’s waar convenanten mee zijn gesloten zijn, zijn: Limburg, BrabantStad, Zeeland, 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Den Haag, MRA, Flevoland, Zwolle, Twente, en We The North. Ook met Landsdeel Oost, waar 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Zwolle en Twente onder vallen, zijn convenant afspraken gemaakt.

Advertentie