Flevoland onderzoekt invloed covid-19

Flevoland onderzoekt invloed covid-19

Inwoners van Flevoland kunnen vanaf 29 september meedoen aan onderzoek over de invloed van de coronamaatregelen op hun dagelijks leven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland, in samenwerking met de gemeenten in Flevoland. De eerste resultaten worden in november verwacht.

Door de coronamaatregelen is het leven van veel mensen het afgelopen halfjaar ingrijpend veranderd. De provincie Flevoland wil zo goed mogelijk kunnen inspelen op hoe de inwoners deze maatregelen ervaren. Daarom gaat de provincie nu aan mensen vragen hoe het voor hen is om op 1,5 meter van elkaar te leven, hoe hun dagelijks leven is veranderd en hoe ze tegen deze veranderingen aankijken. Het onderzoek is een aanvulling op de onderzoeken die door de GGD en andere landelijke instanties worden uitgevoerd en richt zich specifiek op de beleving van de Flevolanders. In het onderzoek komen tal van onderwerpen aan bod, zoals de situatie in het eigen huishouden en gezin, de beperkingen voor reizen met openbaar vervoer en de invloed van corona op de buurt en de samenleving.

Onderzoeksbureau Citisens heeft de opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren. Iedereen in Flevoland kan meedoen aan het onderzoek via deze website

Hoe meer mensen meedoen met het onderzoek, des te meer de provincie te weten komt over wat er speelt bij haar inwoners! De website is vanaf 29 september online. Tot 19 oktober kunnen Flevolanders de digitale vragenlijst invullen.

Om het onderzoek representatief te maken voor de provincie als geheel en de zes Flevolandse gemeenten, benadert Citisens ook mensen gericht voor het invullen van de digitale enquête. Daarbij worden ook de burgerpanels van Flevolandse gemeenten benut.

De resultaten van het onderzoek worden in november opgenomen in de Covid 19-monitor die de provincie sinds het uitbreken van het coronavirus periodiek publiceert. Het is de bedoeling om het onderzoek in 2021 enkele malen te herhalen, zo lang het coronavirus invloed heeft op het dagelijks leven in Nederland.

Advertentie