Regionieuws

Flevoland tekent Schone Lucht-akkoord

Flevoland heeft dinsdagochtend 14 januari, samen met 8 andere provincies en ruim 35 gemeenten, het Schone Lucht-akkoord getekend. Het doel van het akkoord is om in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016 te behalen. Het Schone Lucht-Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder en met meer kwaliteit leven. Gedeputeerde Cora Smelik zette in Utrecht, namens onze provincie, haar handtekening onder het akkoord.

Ondertekenig Schone Lucht Akkoord

Preventief

Gedeputeerde Smelik: “In Flevoland hebben we gelukkig nog lucht die behoorlijk schoon is. Voor onze inwoners is het belangrijk dat de luchtkwaliteit goed blijft en daar waar het kan zelfs nog verbetert.  Maar lucht heeft de eigenschap zich te kunnen verplaatsen, dus het is ook in ons belang dat wij samen met omliggende provincies en gemeenten werken aan schone lucht in heel Nederland. Vandaar dat wij dit akkoord mee tekenen. Want iedereen heeft baat bij schone lucht.”

Akkoord

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken.

Concreet gaat het Schone Lucht-Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Schone Lucht-Akkoord werd voor de zomer aangekondigd en bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent een aantal nieuwe maatregelen.

Voor het Schone Lucht-Akkoord is door het Rijk €50 miljoen uitgetrokken. Per gemeente of provincie is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.
Advertentie