Regionieuws

Flevoland versterkt komende jaren de biodiversiteit

Met de toezegging van 1,35 miljoen euro per jaar heeft Provinciale Staten van Flevoland op 28 april 2021 ingestemd met het verbeteren van de biodiversiteit. Gedeputeerde natuur Harold Hofstra: “De komende jaren zetten we ons vanuit het Actieplan Biodiversiteit in om de kwaliteit van de natuur aan te pakken. Dit doen we samen met andere overheden, organisaties en met de inwoners van Flevoland, want ook op kleine schaal kun je meehelpen de biodiversiteit op peil te krijgen. Dat kan al met het plaatsen van een insectenhotel of het planten van een vlinderstruik.”

Waarom aandacht voor biodiversiteit?

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Algemene soorten komen vaker voor en zeldzame soorten verdwijnen.

Flevoland versterkt komende jaren de biodiversiteit

Hierdoor wordt de natuur kwetsbaarder voor klimaatveranderingen. Vooral de vogels en de insecten hebben het zwaar. Dit kan naast de effecten op de natuur ook gevolgen hebben op de opbrengsten in de landbouw, voor de waterhuishouding en de economie. Het nieuwe kabinet wordt dan ook door verschillende organisaties en initiatieven opgeroepen om de omslag te maken naar een natuurinclusieve samenleving.

Actieplan Biodiversiteit Flevoland

Het Flevolandse Actieplan Biodiversiteit is opgezet als aanvulling op het huidige natuurbeleid van de provincie en maakt straks onderdeel uit van het ‘Programma Flevoland Natuurinclusief’. Gedeputeerde Hofstra: “Het plan zet zich vooral in op het herstellen van de condities in de stad, het landelijke gebied, de natuurgebieden en de verbindingen hiertussen: de bermen en waterwegen.” Voorbeelden voor het herstellen van biodiversiteit in de stad zou onder meer het inrichten van de juiste planten in parken, tuinen of bij bedrijven kunnen zijn, maar ook het natuurinclusief ontwikkelen van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen. In het landelijke gebied willen de agrariërs juist graag vergroenen door onder meer het verdubbelen van het akker- en weidevogelgebied, het uitbreiden van het aantal insecten en door het verbeteren van de samenwerking tussen landbouw- en natuurorganisaties in specifieke projecten.

Samenwerken aan biodiversiteit

Het actieplan is ontstaan uit de inzet van verschillende partijen om de biodiversiteit aan te pakken. Door diverse gesprekken hebben verschillende organisaties elkaar gevonden. Alle gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland, terrein beherende organisaties, LTO, Flevolands Agrarisch Collectief, Landschapsbeheer Flevoland, IVN, NMF en verschillende kleinere organisaties doen hier nu aan mee. Gedeputeerde Hofstra: “We zijn het onszelf verplicht om goed te zorgen voor onze natuur al was het maar voor de generaties na ons. Dit doen we de komende jaren graag samen met iedereen die hier woont en of werkt.”

Advertentie