Regionieuws

Flevoland wil maximale inzet Europees geld

De provincie Flevoland gaat € 4,55 miljoen extra aan subsidies in het kader van het Plattelandsontwikkelings-programma 2014-2020 (POP3) beschikbaar stellen. Dit is 10% van de oorspronkelijk programmabudget van 45,5 miljoen. Hiermee kunnen extra POP3-projecten worden gesubsidieerd.

Gedeputeerde Staten hebben dit besloten om optimaler gebruik te maken van de beschikbare Europese middelen. Binnen POP3 worden Europese middelen ingezet voor modernisering, innovatie en verduurzaming van de landbouw.

Meer subsidie dan nodig

De ervaring leert dat een deel van het programmageld niet besteed wordt. Het komt voor dat daardoor 20% van de toegewezen middelen niet wordt aangesproken. Daardoor wordt niet al het door Europa beschikbaar gestelde geld besteed in Flevoland waar het voor bedoeld is. “Dat is zonde gezien de gebleken behoefte uit het landelijk gebied,” aldus gedeputeerde Harold Hofstra, “dus hebben we besloten om onderbesteding van de Europese middelen te voorkomen door meer subsidiegeld beschikbaar te stellen dan er eigenlijk voor POP3 beschikbaar is. Dat noemen we over-committering.”

Verhoging subsidieplafond: meer geld voor biodiversiteit, natuur en landschap

De eerste maatregel waarvoor het subsidieplafond met behulp van de over-committering wordt opgehoogd is de maatregel voor biodiversiteit, natuur en landschap. Hiervoor was een subsidieplafond van € 2 miljoen euro ingesteld. Omdat dit bedrag niet toereikend is gebleken om alle kwalitatief goede aanvragen te honoreren met een subsidie, zouden waardevolle projecten geen subsidie kunnen ontvangen. Door het besluit tot over-committering kan het subsidieplafond voor deze maatregel worden opgehoogd naar Є 3,8 miljoen en is er voldoende geld om alle kwalitatief goede aanvragen te honoreren met een subsidie.

Meer informatie over het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 is te vinden op www.flevoland.nl/POP3.

Advertentie