Regionieuws

Flevolandse jongeren ontbijten slecht en eten veel te weinig fruit

Drie op de tien jongeren eten dagelijks fruit. Daarnaast wordt het ontbijt steeds vaker overgeslagen door dezelfde groep. Van 81% die regelmatig ontbijt in 2016 naar 74% in 2019. GGD Flevoland heeft de resultaten van het onderzoek ‘Jij en je gezondheid 2018/2019’ op een rij gezet. Het gaat om Flevolandse leerlingen uit klas 1 en 3 van het VMBO en klas 2 en 4 van de HAVO/VWO. Deze leerlingen kregen vragen voorgeschoteld over gezondheid, leefstijl en welzijn.

Logo GGD

Ruim achtduizend leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben de digitale vragenlijst ingevuld.

Andere opvallende resultaten die naar voren uit het onderzoek ‘Jij en je gezondheid’:

  • Het drinken van water stijgt. 73% van de jongeren drinkt dagelijks water. Via het programma Gezonde School wordt hier voorlichting over gegeven;
  • 5% van de jongeren geeft aan ooit lachgas te hebben gebruikt. Landelijk ligt dit percentage op 8%.
  • In Flevoland heeft 15% van de jongeren een matig tot hoog risico op depressieve klachten of angststoornissen

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. JGZ gebruikt in het primair onderwijs een vragenlijst voor ouders. De vragenlijst bestaat uit korte, betrouwbare en valide vragen. Dit onderzoek is bedoeld om jongeren te screenen op gezondheidsproblemen en indien nodig hen tijdig door te kunnen verwijzen. Daarnaast worden de data gebruikt om gemeenten te adviseren over gezondheidsbeleid.

Alle resultaten van de zes Flevolandse gemeenten zijn te vinden op de data-website van GGD Flevoland, klik hiervoor op deze link: https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheets/algemeen/

Advertentie