Regionieuws

Flevolandse zeearenden online te volgen

Het onderzoek naar het vlieggedrag van zeearenden en bruine kiekendieven rondom windmolens is in volle gang. Voor dit onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland, zijn inmiddels zes jonge zeearenden en 12 bruine kiekendieven gezenderd. Dit wordt gecoördineerd door Ralph Buij van de Wageningen University in samenwerking met de Werkgroep Zeearend Nederland en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Door de zenders kan precies worden gevolgd hoe vogels zich gedragen rondom windmolens. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van 2021 verwacht. Maar de vogels zijn nu ook al online te volgen.

Flevolandse zeearenden online te volgen

Vogels

De zes zeearenden zijn allemaal als jongen gezenderd: twee in Spijk (2019/20), één in de Lepelaarsplassen (2019), twee in het Eemmeer (2020) en één in de Oostvaardersplassen (2020). De vogels die in 2019 zijn gezenderd, zijn inmiddels een jaar oud. Voor het onderzoek is het ook van belang dat een aantal volwassen dieren wordt gezenderd. Omdat dit nog niet gelukt is, wordt het onderzoek nog verlengd tot 2021. Bij de bruine kiekendieven gaat het om 8 volwassenen en 4 jongen. Helaas zijn inmiddels drie van de dieren al overleden: één waarschijnlijk door een vergiftigde kip, een andere door onbekende oorzaak en één in Mauritanië.

Meten is weten

De Wageningen University voert het onderzoek uit in opdracht van de provincie Flevoland. Het doel van het onderzoek is om te kijken of de theoretische modellen kloppen, die nu worden gebruikt om de impact van windmolens op de natuur te voorspellen. Deze informatie is van belang voor zowel natuurbeschermers, overheden en ontwikkelaars van windmolenparken binnen en buiten de provincie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om bij bestaande windmolenparken te kijken naar mogelijkheden om de impact op roofvogels eventueel te verkleinen. Bij toekomstige windparken kan dit onderzoek worden gebruikt om al in de ontwerpfase rekening te houden met de mogelijke impact op roofvogelpopulaties.

Online te volgen

De Flevolandse zeearenden met een zender zijn hier te volgen. Op deze site zijn meerdere zeearenden in Nederland te volgen.
De bruine kiekendieven zijn ook te volgen via deze website.

Foto: Werkgroep Zeearend Nederland

Advertentie