Regionieuws

Gedeputeerde Michiel Rijsberman ontvangt titel ‘erevoorzitterschap’ voor inzet Nationaal Park Nieuw Land

De stuurgroep van Nationaal Park Nieuw Land heeft Michiel Rijsberman benoemd tot erevoorzitter van het nationaal park vanwege zijn grote verdienste als eerste voorzitter van Nationaal Park Nieuw Land.

Met de benoeming tot erevoorzitter wil de stuurgroep Michiel Rijsberman bedanken voor de belangrijke rol die hij heeft gespeeld voor de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land in de periode van 2015 tot en met 2023. Michiel Rijsberman heeft zich jarenlang ingezet voor het initiatief om te komen tot de samenwerking tussen de acht partners: gemeente Almere en Lelystad, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Flevo-landschap, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, waterschap Zuiderzeeland en de provincie. De invulling van zijn rol als voorzitter en grote betrokkenheid en inzet voor Nationaal Park Nieuw Land zijn van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het nationaal park en voor de projecten in het park.

Philip Makkink (Natuurmonumenten) en gedeputeerde Michiel Rijsberman
Philip Makkink (Natuurmonumenten) en gedeputeerde Michiel Rijsberman

Dit heeft voor het samenwerkingsverband in oktober 2018 geresulteerd in de aanwijzing van Nieuw Land als nationaal park door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Sindsdien behoort Nationaal Park Nieuw Land tot één van de 21 nationale parken van Nederland. De aanwijzing als nationaal park is vanwege het bijzondere karakter van het Nationaal Park Nieuw Land. Nieuw Land, bestaande uit Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer, is een vogelparadijs van wereldklasse; een gebied waar bijzondere vogelsoorten zich thuis voelen en uit Nederland verdwenen soorten zijn teruggekeerd. Het gebied vertelt het verhaal van de inpoldering van de Zuiderzee, door mensenhanden gemaakt land en nieuwe natuur. Ieder bezoek is er anders, maar altijd is het een belevenis.
In de jaren na de aanwijzing als nationaal park heeft Michiel Rijsberman zich ingezet voor het toewerken naar een Nationaal Park Nieuwe Stijl. Het nationaal park draagt bij aan de kwaliteit van leven van miljoenen inwoners in Lelystad, Almere en de brede metropoolregio Amsterdam en biedt natuurbeleving voor zowel lokale, nationale en internationale recreanten.

Buitengewone bijdrage

Het erevoorzitterschap wordt alleen toegekend aan degene die zich in de functie van voorzitter buitengewoon heeft ingespannen voor het samenwerkingsverband en het nationale park. Philip Makkink, lid van de stuurgroep namens Natuurmonumenten: “Michiel Rijsberman heeft een buitengewone bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land en de samenwerking tussen de acht partners. Zijn betrokkenheid bij de fysieke projecten, promotie van het gebied en samenwerking met recreatieondernemers hebben een belangrijke basis gelegd voor verdere ontwikkeling van het jongste nationaal park van Nederland.”

Advertentie