Regionieuws

Geen demonstratie met landbouwvoertuigen

Farmers Defence Force (FDF) heeft landelijke acties aangekondigd voor woensdag 22 juli aanstaande. Via sociale media heeft de organisatie opgeroepen om met tractoren te komen demonstreren. Als mogelijke locatie wordt Lelystad Airport genoemd. Om opstoppingen en onveilige situaties in het verkeer te voorkomen, heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland besloten om op 21 en 22 juli een verbod in te stellen op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen in de veiligheidsregio Flevoland.

Het recht op demonstreren is een groot goed, het is aan de burgemeesters om dit op een ordentelijke en veilige manier te faciliteren.

Geen demonstratie met landbouwvoertuigen in Flevoland

Een demonstratie in Lelystad op 22 juli is niet bij de gemeente aangemeld, waardoor het niet mogelijk is om duidelijke afspraken te maken om deze veilig te laten verlopen. Het verbod gaat al in op 21 juli om te voorkomen dat demonstranten dinsdagavond al met landbouwvoertuigen gaan reizen.

FDF kon niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstratie af zullen komen en geeft aan het aantal moeilijk te kunnen beïnvloeden. Bovendien heeft de organisatie de afgelopen dagen via (sociale) media opgeroepen om met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico dat landbouwvoertuigen in groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico’s op voor het verkeer, geeft kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk. Om die redenen is het niet toegestaan landbouwvoertuigen bij de demonstratie te betrekken. Het staat iedereen vrij op andere manieren te demonstreren met in achtneming van de corona-maatregelen.

In huidige coronacrisistijd zijn de bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties overgedragen aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, burgemeester Franc Weerwind, bovenstaande beperkingen en voorschriften heeft opgelegd in nauwe afstemming en in overeenstemming met locoburgemeester Janneke Sparreboom van de gemeente Lelystad, de hoofdofficier van Justitie en de lokale politiechef (de driehoek).

Advertentie