Regionieuws

Geluid N-wegen in kaart gebracht

De provincie Flevoland heeft de geluidsbelasting in kaart gebracht van alle provinciale wegen in Flevoland. Dit betekent dat er berekend is hoeveel geluid er gemiddeld geproduceerd wordt op de weg, door het verkeer dat er over heen rijdt en wat de omgeving hiervan merkt. Wettelijk is het verplicht om dit te doen bij wegen waar jaarlijks meer dan 3 miljoen voertuigen over heen rijden, maar de provincie wilde graag weten hoe groot de geluidsbelasting van alle provinciale wegen is.Zo is het mogelijk om te zien welke woningen een hoge geluidsbelasting hebben.

Geluid N-wegen in kaart gebracht

De geluidsbelasting is te zien in een speciale viewer, via http://kaart.flevoland.nl/geluid2017. Hier is ook de bijbehorende rapportage te lezen.

Actieplan Geluid

Op basis van deze geluidskaart wordt een nieuw Actieplan Geluid opgesteld, waarin gekeken wordt naar mogelijke maatregelen voor woningen die een hoge geluidsbelasting hebben. Het gaat om bijvoorbeeld een geluidswal of extra isolatie van de woningen. Het nieuwe Actieplan zal in 2018 worden vastgesteld. Voor vaststelling wordt het Actieplan voor inspraak in ontwerp ter inzage gelegd. De woningen met de hoogste geluidsbelasting (van meer dan 65dB) in Flevoland zijn onder het oude Actieplan al aangepast.  

Advertentie