Regionieuws

Dronten start pilot ‘Grootschalig testen’

De gemeente Dronten start, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met de GGD Flevoland begin februari de pilot ‘Grootschalig testen’. De gemeente Dronten wordt hiermee één van de pilotgemeenten. Het coronavirus is helaas nog steeds onder ons. We doen er alles aan om deze golf onder controle te krijgen. Als deze golf voorbij is, moeten we samen een volgende golf voorkomen. De komende tijd zal er vanuit het Rijk onverminderd aandacht zijn voor het testen, de maatregelen en het vaccineren.

Alleen met volledige inzet op alle drie deze pijlers kunnen we de verspreiding van het virus beperken, kunnen we de huidige maatregelen snel versoepelen en zware maatregelen in de maanden daarna voorkomen.

Gemeente Dronten start pilot ‘Grootschalig testen’

Testen blijft onverminderd belangrijk

Het testen en vinden van mensen die besmet zijn met het virus is dus nog steeds belangrijk in de strijd tegen corona. Door gericht zo snel mogelijk, zoveel mogelijk besmettingen op te sporen kan opvlamming van het virus worden tegengegaan. Minder besmettingen betekent ook een lagere druk op zorg. ‘In Dronten landelijk het verschil maken!’ Daarom starten we vanaf begin februari in de gemeente Dronten met de pilot ‘Grootschalig testen’. Inwoners die onderdeel uit gaan maken van de pilot grootschalig testen krijgen zes weken de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen, met en zonder coronagerelateerde klachten. En testen ze positief op het virus, dan krijgen ze ondersteuning om de quarantaineperiode goed vol te kunnen houden. Burgemeester Jean Paul Gebben: “Vanuit de gemeente Dronten willen we heel graag een bijdrage leveren aan het eronder krijgen van het virus, zodat we uiteindelijk weer gebruik kunnen maken van de ruimte die we hebben, in Dronten, en in Nederland. Want met wat we leren uit deze pilot, kunnen we landelijk het verschil maken in het indammen van het virus. Ik vertrouw erop dat we ons steentje bijdragen!”

Vinden, testen en ondersteuning bieden tijdens quara​ntaine

Cees Verdam, directeur publieke gezondheid GGD Flevoland: “We werken graag mee aan deze pilot. Dit biedt onze GGD een mooie kans om samen met de gemeente Dronten en het ministerie van VWS op een grootschalige wijze de aanpak van corona verder te verbeteren. We verwachten er met z’n allen veel van te leren. Daarnaast blijft het belangrijk dat we ons aan de maatregelen blijven houden.”

Campagne Ik test mee

Inwoners die onderdeel uit gaan maken van de pilot ontvangen een uitnodiging per post om mee te doen met de pilot. De gemeente Dronten start begin februari een campagne ter ondersteuning van de pilot.

Advertentie