Regionieuws

Gemeente informeert raad over de vervolgprocedure Trekkersveld 4

De leden van de gemeenteraad van Zeewolde hebben van het college een raadsinformatiebrief ontvangen over de vervolgprocedure over het bestemmingsplan van Trekkersveld 4 in de procedure bij de Raad van State.

Het college moest nog een besluit nemen of zij het bestemmingsplan Trekkersveld 4 nog wil wijzigen of dat zij dat ongewijzigd willen laten. Zou dat het geval zijn, heeft dit gevolgen voor het bestemmingsplan. Het college zou dit besluit uiterlijk 1 september nemen. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat zij de raad van State hebben  meegedeeld het bestemmingsplan Trekkersveld 4 ongewijzigd te laten.

Het bord van Zeewolde Trekkersveld als je de bebouwde kom uit rijdt

Dit houdt in dat de Raad van State nu verder kan met de bezwaren die zijn ingediend en dat de gemeente het eerder  genomen besluit over de bestemmingsplannen van Trekkersveld IV ook nog in stand houdt.

Het is nu aan de Raad van State om uitspraak te doen op de ingediende bezwaren. De gemeente heeft te kennen gegeven pas na de uitspraak van de Raad van State eventueel toelichting te geven.

Advertentie