Regionieuws

Genomineerden voor Lelyprijs 2020 bekend

De Almeerse Wolunie, Marion Boshuizen en Thomas Oltheten – oprichters van het Apollo Ensemble –,  en Flevoland- en Cornelis Lely-kenner Ed Voigt zijn de kanshebbers voor de Lelyprijs 2020 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland. Begin januari 2020 maakt de jury de winnaar bekend en op 5 maart is de officiële prijsuitreiking.

prins bernhard cultuurfonds

De voordragers hebben in november de verdiensten van hun kandidaat mondeling toegelicht bij de voorbereidingscommissie van de Lelyprijs 2020. Die kwam tot de voordracht van de genoemde kandidaten. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland heeft de commissie in haar voordracht voor de drie genomineerden gevolgd.

Over de kandidaten

De Almeerse Wolunie

De Almeerse Wolunie is opgericht in 2014 en mogelijk gemaakt door het Almere Fonds om de vacht te verwerken die wordt geschoren bij de schapen van de Stichting Stad & Natuur. Deze stichting houdt momenteel vier soorten schapen: Flevolanders, het Drentse Heideschaap, Schonebekers en Shetlanders (niet te verwarren met de paarden). De schapen worden gebruikt voor natuurbeheer en ook voor educatieve doeleinden ingezet. De vacht wordt nu door de vrijwilligers van de Almeerse Wolunie verwerkt tot wol. 

Het doel van de Almeerse Wolunie is het stimuleren van duurzame wolverwerking, het promoten van het gebruik van wolproducten, het verbinden van de inwoners van Almere met instellingen en bedrijven die een recreatief, sociaal, maatschappelijk, educatief, ambachtelijk en/of economisch belang hebben of zien bij de promotie en verwerking van wol. Dit doen zij samen met de Wolfabriek, waardoor de ambachtelijke verwerking van wol als behoud van cultureel erfgoed behouden blijft.

De enthousiaste leden en vrijwilligers werken mee in grote projecten die onder leiding van zogenoemde wolmeesters worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn het vilten behang voor het Urban Greenersproject De Drijfveer (een duurzame vergaderlocatie), de rode stip (het vloerkleed voor de sprekers) voor TeDX Almere en Blauwe Maandag aan de rand van de Verfplantenakker in het Den Uylpark. Het project Blauwe Maandag is door Brigit Huijbens, één van de leden, bedacht en gecoördineerd, en laat zien hoe plantaardige verfstoffen groeien en hoe textiel ermee geverfd kan worden.

De oprichters van het Apollo Ensemble: Marion Boshuizen en Thomas Oltheten

Zevenentwintig jaar geleden vestigden Marion Boshuizen en Thomas Oltheten zich in Lelystad en startten het professionele Apollo Ensemble. Dit ensemble wordt vandaag de dag niet alleen gewaardeerd door een groeiend publiek in Lelystad, Flevoland en de rest van Nederland, maar heeft ook klinkende successen behaald op internationale podia, onder meer in Rusland, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Australië, Brazilië, Canada en de Verenigde Staten.

Marion Boshuizen en Thomas Oltheten maken als beroepsmusici deel uit van het Apollo Ensemble en daarvoor ontvangen zij uiteraard eenzelfde beloning als de andere uitvoerenden in de betreffende projecten. Maar daarnaast nemen zij – nagenoeg onbezoldigd – de zakelijke leiding en het overgrote deel van de organisatorische taken van het Apollo Ensemble voor hun rekening. Verder zijn zij steeds betrokken bij nieuwe initiatieven, zoals de Zomeracademie, het Festival Via Musica, en recent de pilots voor het Luisterlab (wat hoor je eigenlijk?), bestemd voor jonge kinderen. Samen met de hulp van vele vrijwilligers weten zij keer op keer een groot publiek aan te spreken. Het Apollo Ensemble werkt voor projecten onder meer samen met de Flevolandse bibliotheken, Vis à Vis, De Bonte Hond en het Lelystads Kamerkoor.

Flevoland- en Cornelis Lely-kenner Ed Voigt

Ed Voigt – kenner/uitdrager van de geschiedenis van Flevoland en initiatiefnemer van de totstandkoming van het boek ‘Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’ – heeft gedurende een groot aantal jaren, met een enorm enthousiasme en een niet aflatende inzet, de ontstaansgeschiedenis van de provincie Flevoland in het algemeen en het leven en werken van haar grondlegger, Cornelis Lely, in het bijzonder, onder de aandacht van een breed publiek gebracht.

Voigt bereikte een piek in zijn activiteiten in 2018, tijdens de viering van 100 jaar Zuiderzeewet, een feestelijke gebeurtenis die bijna 5.000 bezoekers trok. In dit jubileumjaar is Voigt met een ongekend aantal exposities, lezingen en interviews actief geweest. Deze kregen keer op keer veel aandacht in lokale én landelijke media. Hoogtepunt daarbij is zonder twijfel de totstandkoming  – op zijn initiatief en met zijn medewerking – van de zeer fraaie, nieuwe biografie van Cornelis Lely met de titel ‘Cornelis Lely, ingenieur van het nieuwe Nederland’. Voorts werkte hij mee aan de totstandkoming van de jubileumdocumentaire Lely-suite, een muzikale ode aan Cornelis Lely die in verschillende musea aan de voormalige Zuiderzeekust is vertoond en door diverse omroepen is uitgezonden. Tenslotte heeft Voigt het initiatief genomen om in een voormalige pionierswoning en gemeentelijk monument op het werkeiland Lelystad, een museale ruimte te creëren. Voigt ontving voor al deze inspanningen in januari 2019 ook de Stadhuispenning Lelystad voor zijn uitzonderlijke betrokkenheid bij de stad, de geschiedenis en de naamgever.

Over de Lelyprijs

De Lelyprijs wordt sinds 1996 ieder jaar uitgereikt aan een organisatie, persoon of initiatiefgroep, die zich provinciaal of binnen de gemeente heeft onderscheiden met activiteiten op het gebied van cultuur of natuur. Met ingang van 2020 is de Lelyprijs enigszins gewijzigd. De voordrachten en winnaar komen niet langer bij toerbeurt uit de verschillende gemeenten van Flevoland, maar ieder jaar kunnen voordrachten vanuit de gehele provincie worden ingezonden. De Lelyprijs is daardoor duidelijker een jaarlijkse provinciale prijs. De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000, te besteden aan cultuur of natuur, en een kunstwerk van Siemen Bolhuis. Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland en tevens voorzitter van de Flevolandse afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds, reikt de Lelyprijs 2020 op 5 maart 2020 uit.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd.  Als inspirator van het hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland is een van de twaalf provinciale afdelingen

Advertentie