Regionieuws

Gezamenlijke inkoop groene stroom en gas; Acht provincies gaan voor duurzame energie

Vanaf 1 januari aanstaande gebruiken acht provincies, waaronder Flevoland, uitsluitend duurzame energie. Als gevolg van de nieuwe aanbestedingswet krijgen zij hun energie niet meer via het Rijk en zijn de provincies nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop hiervan. Op donderdag 31 oktober hebben 8 provincies in Haarlem de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten getekend. Een belangrijke stap dichter bij de afspraken uit het klimaatakkoord.

Duurzame energie

Bijdrage

Ondanks een tekort aan duurzame energie is op de energiemarkt brede interesse getoond in de aanbestedingen door onze acht provincies. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari zeven provincies zijn voorzien van groen gas en acht provincies van duurzame elektriciteit. Hiermee leveren wij door onze wijze van inkoop een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, op basis van 0% inzet van fossiele brandstoffen. De duurzame energie wordt gebruikt voor provinciale gebouwen en provinciale infrastructuur, zoals openbare verlichting, bruggen, tunnels en gemalen.

Trots

Gedeputeerde Jop Fackeldey tekende namens Flevoland.
“Flevoland gaat voluit voor een schone en betaalbare energieke toekomst voor iedereen. Met zijn allen moeten wij er voor zorgen dat de aarde niet verder opwarmt en dat onze kinderen een leefbare en duurzame toekomst hebben. Daarom ben ik er trots op dat wij als provincie zelf een bijdrage leveren aan de energietransitie door deze collectieve inkoop van groen gas en duurzame elektriciteit, samen met zeven van de andere provincies.”

Ambities

Met de huidige contracten zetten de acht provincies een eerste stap, maar de ambities zijn groter. Deze kortlopende contracten (5 jaar) zijn het begin. Toekomstige contracten kunnen nog duurzamer en slimmer, dus dat is de volgende stap. Daarnaast borgen de provincies de opgedane kennis en delen die graag met elkaar en andere overheidsorganisaties. Nu en in de toekomst.

Advertentie