Gezocht: schoolverzuimers! GGD Flevoland test nieuwe [email protected] –app

Mazl app

GGD Flevoland is op zoek naar jongeren in de leeftijd van 12- 18 jaar die zich regelmatig ziek melden voor school en zo verzuimen. Speciaal voor deze doelgroep is een aanpak ontwikkeld om hen te helpen weer terug te keren naar school.

De [email protected] is een methode en app inéén waarbij de jongeren zelf de regie voeren. Samen met de jeugdarts werken zij aan een plan met als uiteindelijk doel: terug naar school. GGD-onderzoeker Linda Douma licht deze vernieuwende verzuim-aanpak toe: “Via de [email protected] (mazlapp.nl) maken jongeren onder begeleiding van de jeugdarts eigen doelen aan om zo te werken aan hun ziekteverzuim op school. Omdat jongeren zich om verschillende redenen ziek melden, zijn er diverse thema’s waaraan zij kunnen werken. Bijvoorbeeld lichamelijke of psychische klachten, maar ook problemen met slapen, gamen of problemen thuis.”

Jongeren staan er niet alleen voor

“Jongeren krijgen zo meer invloed op hun eigen situatie. Maar jongeren hoeven het niet alleen te doen”, vervolgt Linda: “Jongeren kunnen gemakkelijk hun ouders, mentor of andere mensen betrekken door ze op de [email protected] toe te voegen. Deze personen kunnen dan meekijken hoe het gaat, de jongere aanmoedigen of actief helpen bij het werken aan een doel. Ook kan de jongere via de [email protected] contact opnemen met de jeugdarts en informatie opdoen over ziekteverzuim en gezondheid. Het uiteindelijke doel is dat jongeren weer beter mee kunnen doen op school.”

Verzuimen verhoogt risico op psychosociale problemen

De [email protected] is een pilot. Dat betekent dat GGD Flevoland de app aan het uittesten is. Om dit goed te kunnen doen worden jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar gezocht die zich regelmatig ziekmelden en daardoor schoolverzuimen maar wel bereid te zijn op een nieuwe en laagdrempelige manier mee te werken aan het terugkeren in de schoolbanken.

GGD- projectleider Gijs Roelofsen: “Als ziekteverzuim onder jongeren niet goed wordt begeleid geeft dit een risico op langdurige psychosociale gevolgen en vroegtijdig schoolverlaten. Voor een deel van de jongeren is het verzuim een gevolg van ziekte of gezondheids- en welzijnsgerelateerde klachten. De GGD, VU Medisch Centrum en jeugdgezondheidszorg hebben de handen ineen geslagen om de jongeren in Flevoland hierin beter te gaan begeleiden. We zoeken daarbij naar nieuwe manieren waarbij de jongeren in het bijzonder zelf zo goed als mogelijk regie kunnen nemen op hun eigen leven. We hopen dat de [email protected] app beter aansluit bij de leefwereld van de jongeren, maar als middel ons allemaal ook beter in staat stelt de juiste hulp te bieden.”

Pilot na schooljaar geëvalueerd

De pilot loopt gedurende het schooljaar 2019-2020. Daarna worden de resultaten geëvalueerd en op basis daarvan wordt al dan niet besloten om door te gaan met de aanpak.

[email protected] op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pgL9ZZHTmOw

[email protected] online: mazlapp.nl

 

Advertentie