Regionieuws

GGD Flevoland onderzoekt gezondheid en leefstijl Flevolandse jeugd

GGD Flevoland start deze week met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Dit grootschalige (landelijke) onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt vierjaarlijks plaats.

GGD Flevoland onderzoekt gezondheid en leefstijl Flevolandse jeugd

Alle GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken en bovendien gezondheidskansen te signaleren. Vanaf 23 september starten scholen in Flevoland met het onderzoek. Van de 29 voortgezet onderwijsscholen in Flevoland doen 24 scholen mee.

Waarom dit onderzoek?

De GGD voert de Gezondheidsmonitor Jeugd uit in opdracht van gemeenten en het ministerie van VWS en werkt hierin samen met GGDGHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD geeft hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren.

Resultaten input voor gezondheidsbeleid

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn halverwege 2020 beschikbaar en bieden een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongeren. Mede op basis van deze resultaten wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld, door het Rijk en gemeenten, om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Scholen kunnen met de resultaten ook aan de slag met hun eigen gezondheidsbeleid.

Vorige Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

In 2015 is de laatste Gezondheidsmonitor Jeugd gehouden. De resultaten op onder meer de thema’s: psychosociaal, roken, alcohol en drugs en pesten zijn hier in kaart gebracht: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezondheidsmonitor-jeugd/inleiding

Meer weten?

• Informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd: www.monitorgezondheid.nl
• Informatiefilm Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Advertentie