Regionieuws

Grondruiling maakt nieuwe natuur mogelijk

Voor het programma Nieuwe Natuur van Provincie Flevoland hebben diverse partijen een grote grondruiling mogelijk gemaakt. Door deze grondruiling is de realisatie van Nieuwe Natuur bij Schokland en Dronten-Oostkant een belangrijke stap dichterbij. Het gaat om in totaal ongeveer 400 hectare aan over te dragen percelen.

Grondruiling voor nieuwe natuur

Provincie Flevoland en Stichting Flevo-landschap brengen percelen in die al onderdeel waren van het programma Nieuwe Natuur. De percelen van Het Flevo-landschap liggen in het voormalig Oostvaarderswold in Zeewolde. Het perceel van Provincie Flevoland ligt aan de Tarpanweg in Swifterbant, gemeente Dronten. Deze gronden worden geruild met het Rijksvastgoedbedrijf. Met deze grondruiling worden gronden voor de projecten ‘DrontenOostkant’ en ‘Nieuwe Natuur bij Schokland’ verkregen.

Grondruiling maakt Nieuwe Natuur mogelijk

Samen iets unieks gerealiseerd

Er is hard gewerkt om deze ruiling voor te bereiden en te komen tot besluitvorming. Intensief overleg tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de partijen van programma Nieuwe Natuur maakten het mogelijk. En ook zonder fysiek overleg vanwege de coronacrisis, is er gezamenlijk iets unieks tot stand gekomen. Vorige week was het zover en zijn gronden door partijen aan elkaar overgedragen.

Nieuwe Natuur bij Schokland en Dronten-Oostkant een stap dichterbij

Gedeputeerde Harold Hofstra: ‘Deze grondruiling is uniek in haar omvang. Een complex proces met verschillende partijen aan tafel. Ondanks de coronacrisis, is het tóch gelukt om samen deze grondruiling voor elkaar te krijgen. Hiermee staat het licht weer op ‘groen’ voor de verdere realisatie van nieuwe natuur in onze provincie.’

Nieuw Natuur bij Schokland

Met deze grondruil heeft Het Flevo-landschap al ruim 100 hectare van het centrale projectgebied ten zuiden van Schokland verworven. Het Flevo-landschap is al beheerder van Schokland en een deel van de gronden er omheen. De bijna 200 hectare natuur die uiteindelijk tussen Schokland en de Ramsdijk wordt ingericht, heeft een meervoudige waarde. Natuurontwikkeling en de bescherming van de archeologische bodemschatten van Werelderfgoed Schokland gaan hier hand in hand. De nieuwe natuur completeert de natuurzone rond Schokland en versterkt zo de biodiversiteit en robuustheid. Tegelijkertijd kan het een impuls zijn voor recreatie en toerisme. Directeur Ben Huisman: “Met deze grondruil zetten we een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het eerste Wereld Erfgoed van Nederland en de bijzondere natuur op en rond dit voormalige eiland. Deze combinatie is uniek en verdient het door veel meer mensen ervaren en beleefd te worden.” 

Nieuwe Natuur Dronten-Oostkant

Aan de oostkant van Dronten wordt 70 hectare natuur gerealiseerd. Het gaat hier om gronden van zowel gemeente Dronten als Staatsbosbeheer. Wethouder Roelof Siepel spreekt van een mooie toevoegde waarde voor de Oostkant van Dronten, dat in de omgeving zowel een landschappelijke, recreatieve als agrarische invulling kent: ‘Een belangrijke voorwaarde is dan ook geweest dat de nieuwe natuur een sterke samenhang heeft met andere functies in het gebied.’

Programma Nieuwe Natuur

In oktober 2013 is provincie Flevoland gestart met het programma Nieuwe Natuur. Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. En natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd. Inmiddels is het programma in de uitvoeringsfase en worden diverse Nieuwe Natuurprojecten gerealiseerd. Meer informatie kunt u vinden op deze website

Bron: Provincie Flevoland. Bij plaatsing graag

Advertentie