Regionieuws

Inloopbijeenkomst hoogspanningsverbinding Diemen - Ens

Enige tijd geleden heeft de Rijksoverheid aangekondigd dat er een nieuwe 380KV hoogspanningsverbinding wordt aangelegd tussen Diemen, Lelystad en Ens. Omdat enkele van de mogelijke routes over grondgebied van Zeewolde lopen, heeft de gemeente besloten om een inloopavond te organiseren.

Plannen inzien
U kunt de plannen en informatie inzien via www.rvo.nl/diemen-ens en via www.tennet.eu/diemen-ens. Wilt u ze liever in het gemeentehuis van Zeewolde bekijken, dan kan dat op afspraak op woensdag 12 en/of donderdag 13 april. Een afspraak hiervoor maakt u via het publiekscentrum (telefoon 036-5229522).

Informatieavond
U bent van harte welkom om op donderdag 13 april tussen 18.30 – 20.00 uur (zonder afspraak) binnen te lopen tijdens de inloopavond in het gemeentehuis van Zeewolde. De ambtenaren die vanuit Zeewolde betrokken zijn bij het proces geven dan een toelichting op het project en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Hoogspanningsmasten

Het ministerie van EZK en TenneT organiseren op dinsdag 11 april van 19.00-21.00 uur in de Meeuwenhoeve, Meeuwenweg 28 in Lelystad, een inloopavond voor de inwoners van Lelystad en Zeewolde.  Ook hier kunt u vrij zonder aanmelding binnenlopen.

Rijkscoördinatieregeling
Het aanleggen van een nieuwe 380 kV-verbinding is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Mogelijke routes voor de nieuwe hoogspanningsverbinding
In de concept notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt voorgesteld om vijf mogelijke routes voor de hoogspanningsverbinding te onderzoeken. Ook staat in de concept-NRD beschreven op welke aspecten de tracés tijdens het onderzoek beoordeeld en vergeleken gaan worden. De resultaten van deze onderzoeken worden beschreven in het Milieu E­ffect Rapport en de Integrale E­ffect Analyse. Op basis van beide rapporten wordt er een besluit genomen over het voorkeurstracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding

Meer informatie
Of kijk voor meer informatie en alle bijbehorende stukken op www.rvo.nl/diemen-ens en op de website van Tennet www.tennet.eu/diemen-ens. Heeft u vragen over de procedure? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op 070 - 379 89 79.

Advertentie