Regionieuws

Innovatiecompetitie voor betere bereikbaarheid evenementen

De provincie Flevoland is met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een innovatiecompetitie gestart. Samen roepen zij ondernemers op om met slimme ideeën te komen op het gebied van smart mobility zodat de bereikbaarheid rond Walibi en de Floriade verbeterd kan worden. Ook wil de provincie de samenwerking versterken tussen betrokken partijen als wegbeheerders, mobiliteitsdienstverleners en organisatoren van evenementen om het verkeer beter te geleiden. Het gaat overigens niet alleen om de bereikbaarheid van het evenement maar ook om zo weinig mogelijk hinder voor het lokale bestemmingsverkeer en de impact op de leefbaarheid en het milieu. Samen met RVO stelt de provincie budget van 900.000 euro beschikbaar voor de innovatiecompetitie.

Innovatiecompetitie voor betere bereikbaarheid evenementen

Betere bereikbaarheid evenementen

In Flevoland liggen meerdere grote evenemententerreinen zoals Walibi en de Floriade. Waar veel mensen komen, is ook veel verkeer en daar zijn de wegen niet op berekend. Het gevolg is dat het verkeer tijdens deze piekmomenten vertraging oploopt. Meer asfalt is hier niet de juiste oplossing en daarom wil de provincie kijken of met smart mobility dit probleem kan worden aangepakt. Smart mobility houdt in dat we met gebruik van data en technologieën, slimme producten of diensten bedenken die de mobiliteit en de doorstroming van het verkeer verbeteren. Een voorbeeld hiervan zijn verkeerslichten die met hulp van een app op de mobiele telefoon weten wanneer fietsers een verkeerslicht naderen en dan sneller groen licht geven.

Deelname

De provincie roept ondernemers op om uiterlijk 17 mei 2021 voorstellen voor slimme toepassingen in te dienen. Ondernemers met de meest kansrijke ideeën krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen. Daarna kan de ondernemer de innovatie zelf op de markt brengen. Het totale traject duurt tot en met december 2022.

Meer informatie
Op 30 april organiseert het RVO een online bijeenkomst voor ondernemers en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Meer informatie over de innovatiecompetitie en de spelregels staan op de website van RVO www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir/sbir-oproep-smart-mobility-flevoland

Advertentie