Regionieuws

Inspiratiesessie uitdagingen in de ouderenzorg

Hoe kunnen wij de uitdagingen van de ouderenzorg in 2040 het hoofd bieden in Flevoland? Deze vraag stond 21 april 2022 centraal tijdens de inspiratiebijeenkomst van de Zorgtafel Flevoland. Bestuurders van overheden, zorg- en welzijnsorganisaties namen samen met patiëntenvertegenwoordigers deel aan de sessie.

Doel van de bijeenkomst was om Flevolandse bestuurders te inspireren met een andere kijk op de maatschappelijk opgave voor de ouderen. Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp gaf mini-colleges over hoe Denemarken de ouderenzorg organiseert. Dagvoorzitter Frénk van der Linden zorgde voor een levendig en inspirerend debat.

Aan de hand van persoonlijke ervaringen van inwoners, werden de uitdagingen voor de toekomst geschetst. Zo ook het verhaal van Sjaak Rijk (66). Deze Drontenaar werd door een tractorongeval vijf jaar geleden door een dwarslaesie afhankelijk van thuiszorg.

Inspiratiesessie uitdagingen in de ouderenzorg

Hij ziet dat zorgpersoneel ouder wordt, het werk zwaarder wordt en er te weinig jongeren de zorg instromen. Hij ervaart hoe ingewikkeld het is om zorg te regelen wanneer zijn vrouw, zijn mantelzorger, een weekje met vakantie wil en hij thuis wil blijven. Verhalen van nu, een voorbode van de toekomstige uitdagingen.

Grote opgave

Door de vergrijzing en de demografische samenstelling van de Flevolandse bevolking, neemt de zorgvraag en de complexiteit toe. Het aantal eenpersoonshuishoudens met kwetsbare 75-plussers stijgt in de polder en mensen wonen langer thuis. Een grote opgave, voor de hele zorgketen. Het probleem is helder, maar hoe kunnen we hier een oplossing voor bedenken? Reden voor de Zorgtafel om een bijeenkomst voor bestuurders te organiseren op zoek naar andere perspectieven voor de ouderenzorg van de toekomst.

Van zorgen voor, naar zorgen met

Rudi Westendorp (hoogleraar ouderengeneeskunde in Leiden en in Kopenhagen) nam de deelnemers op interactieve wijze mee in zijn visie op zorg(en) voor ouderen en hoe in Denemarken met het vraagstuk wordt omgegaan. Dat deed hij vanuit drie thema’s. De keuze voor ‘samen zorgen om’ ofwel het collectieve besluit dat voor iedereen zorg beschikbaar is, zonder overbodige bureaucratie. Een verschuiving van ‘zorgen voor, naar zorgen met’ waarbij zorg waarde toevoegt aan het leven van iemand en persoonsgericht is. Tot slot een gesprek over de (on)houdbaarheid van zorg waarbij Westendorp de deelnemers zijn visie op preventie en het ouder worden meegaf.

Vervolg

Er is voldoende en waardevolle stof tot nadenken en om in de gezamenlijkheid van de Zorgtafel Flevoland hiermee aan de slag te gaan. Voorzitter Frans van den Broek d’Obrenan blikt terug: “We zagen hoe een inspiratiesessie voldoende ideeën kan genereren om op een andere wijze te kijken naar de ouderenzorg van de toekomst. Die ideeën kunnen worden vertaald naar concrete doelstellingen die passen binnen het regioperspectief van de Zorgtafel. Wat mij in het bijzonder opviel, was het gemeenschappelijk gevoel dat we soms buiten de gebaande paden moet durven stappen om de vernieuwing daadwerkelijk te kunnen doorvoeren. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Zorgtafel Flevoland daartoe in staat is.

 

Advertentie