Regionieuws

Jongeren positief over duurzame energie

Meer dan 85 procent van de Flevolandse jongeren vindt het positief dat er steeds meer duurzame energie wordt gebruikt. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP-RES) is uitgevoerd. Jongvolwassenen tussen 19 en 30 zijn iets positiever ten opzichte van jongeren tussen de 12 en 18. In Flevoland deden meer dan 300 jongeren mee aan dit onderzoek.

Windmolens

De positieve houding van de Flevolandse jongeren is bijna gelijk aan het landelijke gemiddelde. Opvallend is dat Flevolandse jongeren wel meer voorstander zijn van het plaatsen van windmolens in hun gemeente. 57 procent vindt dat een goed idee, tegenover een landelijk gemiddelde van 49 procent. Gedeputeerde Jop Fackeldey, ook voorzitter van de RES-regio Flevoland, is blij met de uitkomsten van dit onderzoek: "Dit is de generatie die straks het meeste baat moet hebben van alle maatregelen die wij nu aan het uitvoeren of aan het voorbereiden zijn.

Windmolenpark buitengebied Zeewolde

Dan is het voor ons als overheden wel belangrijk om te weten hoe die generatie staat tegenover de ontwikkelingen waar wij nu over moeten beslissen.

En via de JongRES-vertegenwoordiger hebben de jongeren nu ook een stem aan de tafels waar de besluiten genomen moeten gaan worden. En dat juichen we meer dan toe.”

JongRES

Jong RES Nederland heeft in elke RES-regio een jongerenvertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger behartigt de belangen van jongeren en jong werkenden in de regio. Dit doet hij/zij met bestuurders in de regio, en met andere belanghebbenden en initiatieven.

De vertegenwoordiger spreekt niet vanuit zichzelf. Hij/zij vertegenwoordigt alle jongeren en jong werkenden uit de regio. Elke vertegenwoordiger heeft een community om zich heen die hem/haar helpt met het benaderen en laten participeren van alle jongeren en jong werkenden uit de regio. Op deze manier worden zowel de belangen behartigt van jongeren en jong werkenden, en worden ze direct betrokken bij het proces om tot de RES te komen.  Voor Flevoland is Stefan de Graaff de jongerenvertegenwoordiger.

Advertentie