Regionieuws

Kapitaalinjectie voor natuurherstel in Flevoland

Het Cultuurfonds doneert 2 miljoen euro aan natuur in Nederland. De staat van de natuur holt hard achteruit; 2023 was het warmste én natste jaar ooit gemeten, met daarbij een droogterecord. Het realiseren van klimaatbestendige natuur is noodzakelijk en daarom investeert het Cultuurfonds dit jaar 2 miljoen extra via de provinciale Landschappen.

Dit bedrag komt bovenop de 1,5 miljoen euro waarmee het Cultuurfonds jaarlijks al bijna 300 natuurprojecten ondersteunt. "Natuur en cultureel erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Klimaatverandering heeft een enorme impact op het Nederlandse landschap en daarom doneren we de extra 2 miljoen aan de provinciale Landschappen. Het creëren van klimaatbestendige natuur is een prioriteit," aldus Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds. 

Fotograaf: Anne Claire de Breij - Voorstelling: Laagland. Het Nationale Theater
 
Elke euro die in Europa geïnvesteerd wordt in natuurherstel levert 8 tot 38 euro op, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. De provinciale Landschappen versterken al tientallen jaren de natuur en beschermen het landschap en cultureel erfgoed in Nederland.  
 
"De biodiversiteit staat onder druk. Mede door het veranderende klimaat hebben veel planten en dieren het moeilijk. Ook in Flevoland verdwijnen voorheen veelvoorkomende planten en dieren in hoog tempo uit het landschap. We zijn dan ook erg dankbaar voor de gulle bijdrage van het Cultuurfonds. Hiermee kunnen we onze natuurgebieden verder versterken en beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, zodat meer soorten er een veilig thuis vinden," aldus Philip Makkink, directeur het Flevolandschap. 
 
In de provincie Flevoland ondersteunt het Cultuurfonds onder andere verschillende educatieprojecten waarbij basisschoolleerlingen worden getraind tot kinderambassadeur van de natuur en interactief buitentheater waarbij onderzoeken, ontdekken en experimenteren centraal staat. Zo ontdekken zij de natuur en leren ze over hun ecologische voetafdruk. Dit stimuleert hen en anderen om meer buiten in te gaan en Flevoland te verkennen. 'Shades of Nature' verkent de relatie tussen textiel en de natuur door de schoonheid ervan te tonen via het kleuren van wol met zon, water en plantaardige verfstoffen. Met de extra donatie van het Cultuurfonds, kunnen er meer van dit soort projecten worden opgestart. Ook is het mogelijk om voor jouw natuurprojecten aan te vragen bij het Cultuurfonds. 
 
De provinciale Landschappen dragen met natuurbescherming en natuurontwikkeling bij aan het herstellen van de biodiversiteit. Zo zijn er bufferzones gerealiseerd voor wateropvang bij hevige buien en door aanplant van gevarieerd bos wordt CO2 opgenomen, wat goed is voor bodemherstel. Een gezonde bodem houdt meer water vast en draagt dus bij aan de natuurkwaliteit. 
 

Geef om natuur  

Dat het Cultuurfonds al zo’n 60 jaar bijdraagt aan het behoud en de versterking van de natuur in Nederland kan dankzij de genereuze steun van donateurs en schenkers. Broers: "We kunnen niet zonder de schenkingen van natuurliefhebbers, want de nood is hoog om te investeren in klimaatbestendige landschappen. Op die manier kunnen we bijdragen aan belangrijke natuurprojecten, educatie, biodiversiteit en behoud van landschappen. We roepen natuurorganisaties dan ook op om een aanvraag bij ons in te dienen." 
 

Het Cultuurfonds  

Het Cultuurfonds investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen euro in de toekomst van cultuur en natuur, dankzij particuliere giften en nalatenschappen, samenwerking met partners en de afdracht van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij. Via het Cultuurfonds krijgen jaarlijks ruim 3.500 cultuur- en natuurprojecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname een financiële bijdrage. Kijk voor meer info op cultuurfonds.nl/natuur
Advertentie