Regionieuws

‘Knardijk, dijk van ons allemaal’

Onder het motto ‘Knardijk, dijk van ons allemaal’ nodigen waterschap, provincie en gemeenten Lelystad en Zeewolde bewoners, organisaties en bedrijven uit om nieuwe gebruiksvormen voor deze bijzondere dijk te ontwikkelen.

‘Knardijk, dijk van ons allemaal’
Knardijk, foto: Provincie Flevoland

Herkenbaar

Voor veel Flevolanders is de Knardijk een herkenbaar punt in het landschap. De dijk scheidt zuidelijk en oostelijk Flevoland van elkaar. Markante punten zijn het kunstwerk De Tong van Lucifer en de rode deuren van de Knarsluizen. Nadat oostelijk Flevoland in de jaren vijftig was drooggelegd, beschermde de dijk die polder tegen het water. Toen zuidelijk Flevoland werd drooggelegd verloor de Knardijk zijn rol om buitenwater tegen te houden. Nu houdt de dijk water tegen in geval van een dijkdoorbraak ergens anders. Maar de dijk is meer: fietsers en sporters maken er graag gebruik van en de dijk verbindt natuurgebieden.

Maatschappelijk proces

Provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Lelystad en Zeewolde denken dat er meer kan met de dijk. Zij bieden bewoners, organisaties en bedrijven de mogelijkheid om nieuwe ruimtelijke initiatieven te ontwikkelen. Geïnteresseerde partijen en personen worden uitgenodigd om ideeën kenbaar te maken. Dat kan tot en met het eerste kwartaal van 2019; we verwachten dat we in de zomer van 2019 de eerste resultaten van de uitvoerbaarheid van deze ideeën bekendmaken. Zie ook www.knardijk.nl voor informatie over dit project.

Instandhouden waarden

De Knardijk is uniek en heeft zoals hij er nu ligt landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde. Initiatiefnemers worden uitgedaagd om met respect met de dijk om te gaan. Dat betekent niet dat ideeën bij voorbaat worden uitgesloten, maar nieuwe ontwikkelingen moeten wel het karakter van de dijk versterken. Daar zullen de betrokken overheden bij helpen.

Spelregels

Van initiatiefnemers verwachten de overheden ontwikkelkracht: een idee zelf of samen met anderen (of andere organisaties) realiseren, en zelf verantwoordelijk zijn voor de financiering. De betrokken overheden ondersteunen hierbij en bij de uiteindelijk formele procedures. Het kernteam Knardijk is als vraagbaak en ondersteuner beschikbaar voor initiatiefnemers.

Advertentie