Regionieuws

Leen Verbeek actief op Europees niveau

Tijdens het 40ste Congres van de Lokale Regionale Overheden van de Raad van Europa in Straatsburg is commissaris van de Koning in Flevoland, de heer Leen Verbeek verkozen tot president van het Congres. De Raad van Europa is een internationale organisatie van 47 landen op het Europees continent. De Raad van Europa heeft als doel versterking van de democratie, rechtstaat en mensenrechten. Landen die niet lid zijn van de EU, zoals Rusland, Turkije, Noorwegen en IJsland nemen hier ook aan deel.

De Raad van Europa heeft verschillende organen waaronder het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Comité van Ministers, de Parlementaire Assemblee en het Congres van Lokale en Regionale Overheden (het Congres).

Leen Verbeek actief op Europees niveau

Congres

Het Congres is een Europees forum voor lokale en regionale bestuurders uit de 47 lidstaten. Het bestaat uit 648 leden, die hun post bekleden op basis van verkiezingen of bestuurder zijn van een lokale of regionale overheid. Het Congres vertegenwoordigt meer dan 150.000 autoriteiten van de 47 lidstaten.

Elke lidstaat wordt vertegenwoordigd door een delegatie. Nederland wordt door 7 leden vertegenwoordigd. Het Congres bestaat uit twee kamers, de Lokale Kamer en Regionale Kamer. Deze Kamers brengen advies uit om op lokaal en regionaal niveau democratie, goed bestuur en mensenrechten te beschermen en te bevorderen. Dit doet zij aan de hand van het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie.

Daarnaast zijn de verschillende monitoringsactiviteiten van het Congres van groot belang voor het waarborgen van de kwaliteit van zowel de representatieve democratie als vernieuwing van de democratie in Europa. Voorbeelden van thema’s die het Congres aan de orde stelt zijn corruptiebestrijding, integriteit van bestuurders en het bevorderen van sterke lokale democratie. Dit sluit nauw aan bij één van de kerntaken van provincies: bevorderen kwaliteit van het openbaar bestuur.

President van het Congres

De werkzaamheden van het Congres worden gecoördineerd door de president van het Congres, waarin hij wordt ondersteund door een eigen secretariaat in Straatsburg. De president is verantwoordelijk voor de organisatie van de plenaire zittingen, de coördinatie van het werk van de twee Kamers en de verschillende commissies. De president zit de plenaire zittingen voor en vertegenwoordigt het Congres bij internationale waarnemingsmissies, diplomatieke missies, internationale organisaties of bij vergaderingen van het Comité van Ministers. De zittingstermijn is 2 ½ jaar.

Leen Verbeek is commissaris van de Koning in Flevoland sinds 2008. Namens Nederland is hij sinds 2010 lid van het Congres. Eerder was hij voorzitter van de Nederlandse delegatie en in 2016 werd hij voorzitter van de Monitoring Committee van het Congres. Als voorzitter van de Monitoring Committee was hij ook adviserend lid van de ‘Venice Commission', een belangrijk adviescollege voor democratie en recht van de Raad van Europa.

Advertentie