Regionieuws

Leen Verbeek nieuwe voorzitter RvT Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland benoemt Leen Verbeek tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt daarmee Annemarie Penn-te Strake (burgemeester van Maastricht) op die de afgelopen vier jaar voorzitter is geweest en afscheid neemt vanwege haar aflopende termijn.

Leen Verbeek nieuwe voorzitter RvT Slachtofferhulp Nederland

Behalve een nieuwe voorzitter, heeft Slachtofferhulp Nederland onlangs ook twee nieuwe leden benoemd: Ard van der Steur en Vincent Moolenaar. Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling, is blij met de benoeming van het drietal: “Met hun komst halen wij nog meer expertise in huis om onze dienstverlening voor slachtoffers de komende jaren door te ontwikkelen, ons bereik te vergroten en de slachtofferrechten uit te breiden.”

Leen Verbeek

Leen Verbeek heeft een lange staat van dienst binnen het openbaar bestuur in Nederland. Sinds 2008 is hij de commissaris van de Koning in de provincie Flevoland. Eerder was hij o.a. burgemeester van Purmerend en wethouder van de gemeente Houten. Leen Verbeek is zijn loopbaan begonnen als opbouw- en jongerenwerker in Leiden. Democratie, rechtsorde en een samenleving waarin niemand achterblijft zijn de belangrijkste thema's die zijn carrière hebben gevormd. Op Europees niveau is Leen Verbeek actief binnen de Raad van Europa, waar hij als voorzitter van de Monitoring Committee van het Congres van Lokale en Regionale Overheden speciale betrokkenheid heeft bij mensenrechten op lokaal en regionaal niveau.

Ard van der Steur

Ard van der Steur is momenteel directeur van het advocatenkantoor Legaltree, adviseur en mediator. Hij was minister van Justitie en Veiligheid van 2015 tot 2017. Daarvoor was hij vijf jaar lang lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ard van der Steur heeft vanuit een breed perspectief de afgelopen jaren bijzondere aandacht gehad voor de positie van slachtoffers. Door middel van amendementen, voorstellen (vrij spreekrecht), beleidsnota’s en in de praktische uitvoering heeft hij zowel nationaal als internationaal geprobeerd de positie van slachtoffers en hun nabestaanden te verbeteren. Zijn nauwe betrokkenheid bij organisaties, zoals rond het seksueel misbruik in de katholieke kerk en de nabestaanden van de ramp met de MH17, heeft hem steeds doordrongen van het belang van aandacht, steun en betrokkenheid.

Vincent Moolenaar

Vincent Moolenaar heeft in zijn carrière veel ervaring opgedaan in complexe nationale en internationale organisaties zoals Ahold en Shell. Binnen de Raad van Toezicht zal hij voorzitter worden van de Audit Commissie. Zijn aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht sluit aan bij zijn ervaring in eindverantwoordelijke functies waaronder hoofd internal audit en diverse functies met financiële eindverantwoordelijkheid. Vincent Moolenaar is onder andere verantwoordelijk geweest voor het fusietraject van Delhaize en Ahold. Hij heeft toezichthoudende functies als commissaris bij Deloitte Nederland en als voorzitter van de Programma Board van de Mastersopleiding voor internal auditing aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van het European Leadership Platform dat zich, onder meer, via dialoogsessies richt op verbetering van leiderschap.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur van zowel Slachtofferhulp Nederland als Perspectief Herstelbemiddeling en is statutair belast met het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag en van belangrijke financiële en (strategische) beleidsbeslissingen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De overige drie leden van de Raad van Toezicht zijn Doreen Boeijen, Gert-Jan van Eck en Paul Emmelkamp.

Over Slachtofferhulp Nederland

Elk slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of ramp verdient de beste hulp. Jaarlijks helpt Slachtofferhulp Nederland 200.000 slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Wij bieden emotionele hulp, begeleiden in het strafproces en helpen bij het aanvragen van schadevergoeding

Advertentie