Regionieuws

Lichtpuntje voor kwetsbare groepen

Uit het tweede Corona Ondernemerspanel Flevoland blijkt een flinke stijging onder ondernemers dat open staat om kwetsbare mensen aan te nemen. Een op de drie ondernemers overweegt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. 

Het tweede Corona Ondernemerspanel werd eind november gehouden. Er namen 432 ondernemers aan de meting deel. De peiling onder ondernemers in Flevoland leverde goed nieuws op voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de eerste meting gaf slechts 19% van de ondernemers met een dreigend personeelstekort aan open te staan om kwetsbare mensen aan te nemen. Dat percentage is in de tweede meting flink gestegen naar 34 procent. Oproepen vanuit het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) aan ondernemend Flevoland om kwetsbare groepen te ontzien of een kans te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lijken hun doel te hebben bereikt.

Jongere in werkplaats

Kort na het uitbreken van de coronacrisis sprak RWF-voorzitter en Almeers wethouder Froukje de Jonge de wens uit dat Flevolandse werkgevers zich blijven inzetten voor de kwetsbare mensen uit de Banenafspraak en hen ondanks de crisis zoveel mogelijk zullen ontzien. ‘Ik ben ontzettend blij met de uitkomst van de tweede ondernemerspeiling’, zegt Froukje de Jonge. ‘Deze toont duidelijk aan dat we in de arbeidsmarkt regio Flevoland op de goede weg zijn om kwetsbare mensen een zinvol bestaan te geven.’ De Jonge hoopt dat de stijgende lijn zich voortzet en doet opnieuw een oproep aan Flevolandse werkgevers om ervoor te waken dat het coronavirus het inclusief werkgeverschap in Flevoland stuk maakt.

Ook kansen voor zij-instromers

Uit het ondernemerspanel blijkt dat 75 procent van de ondernemers niet te kampen heeft met personeelstekort, terwijl 25 procent aangeeft daar wel mee geconfronteerd te worden of daar op termijn last van denkt te gaan krijgen. Tien procent van de ondernemingen verwacht dat personeelstekort al op korte termijn. Ruim de helft van deze ondernemingen wil dit oplossen door zij-instromers aan te nemen.  Ook blijkt uit de meting dat 15 procent van de zzp’ers overweegt om geheel of gedeeltelijk weer in loondienst te gaan.

Drie peilingen

Het Corona Ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Provincie Flevoland, Flevoland Werkt!, Win4All Economic Board en Horizon. In een reeks van drie panelonderzoeken wordt Flevolandse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over de ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek. De eerste  peiling onder 397 ondernemers werd in de periode van 10 augustus tot en met 9 september gehouden. De tweede peiling vond plaats van 9 november tot en met en 27 november. Volgende maand vindt de derde peiling plaats.

Advertentie