Regionieuws

Maatregelen komend paasweekend

In het regionaal overleg met de burgemeesters van Flevoland is gisteren een aantal besluiten genomen vanwege het aankomende paasweekend. Uitgangspunt is dat de regio bewoners oproept om zoveel mogelijk thuis te blijven. Er worden geen wegen preventief afgesloten, alleen wanneer daar aanleiding toe is.

Pleziervaart, bruggen en sluizen

De gemeentelijke bedienbare bruggen en sluizen worden gesloten. De reden om dit besluit te nemen, is dat hierdoor de reisbewegingen binnen de regio beperkt worden en drukte in sluizen en voor bruggen voorkomen wordt. De provinciale bruggen en sluizen blijven open, mede gelet op de beroepsvaartfunctie.

Logo Veiligheidsregio Flevoland

Motorrijders en wielrenners

In de regio worden geen wegen preventief afgesloten voor grote groepen motoren en/of wielrenners. In Zeewolde is vanwege geconstateerde drukte in de afgelopen periode wel besloten tot afsluiting van de Rassenbeekweg en de Wielseweg. Ook het Tulpeiland is tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd vervoer. Er wordt extra toezicht gehouden op bekende plekken waar veel groepen wielrenners en / of motorrijders bij elkaar komen. Bij rustplaatsen wordt op zowel de 1,5 meter onderlinge afstand als de samenscholing (3 of meer personen) gecontroleerd en gehandhaafd. Motor- en wielerclubs worden gevraagd hun leden op te roepen om niet in groepsverband de weg op te gaan ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.

Woonwinkels, tuincentra en bouwmarkten

Er wordt extra toezicht en handhaving gehouden bij bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels in de regio. Indien nodig worden er in overleg met de exploitant extra maatregelen getroffen om ongewenste situaties te beëindigen. Bij te grote drukte, waardoor bezoekers zich niet (kunnen) houden aan de landelijke richtlijnen, wordt er gehandhaafd en kan er uiteindelijk tot sluiting worden overgegaan.

Natuurgebieden en kamperen

Met de toezichthouders van de natuurgebieden vindt afstemming plaats over bezoekersaantallen. Bij grote drukte, waardoor bezoekers zich niet (kunnen) houden aan de landelijke richtlijnen, wordt ook hier gehandhaafd en kan er tot sluiting van het gebied worden overgegaan. Daarnaast wordt de oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet te gaan kamperen.

Advertentie