Regionieuws

Maatregelen Provincie

De coronacrisis heeft grote invloed op veel sectoren in de Flevolandse samenleving. Ondernemers in de horeca, de vrijetijds- sport- en cultuursector zijn door sluiting en afgelasting van evenementen en voorstellingen direct en hard geraakt. Dat geldt ook voor de toeleveranciers van deze sectoren. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen voor andere sectoren, waaronder de maakindustrie en de land- en tuinbouw ook groot zijn.

Maatregelen Provincie

Wij zijn bewust van de ernst van deze crisis en leven intens mee met alle inwoners van Flevoland. Wij snappen dat de effecten van deze crisis ook op de middellange termijn voelbaar zullen zijn en dat faillissementen niet uitgesloten kunnen worden, alle inspanningen ten spijt. Vanzelfsprekend zijn onze inspanningen en die van onze partners erop gericht om zo snel en zo goed mogelijk ondersteuning te bieden aan ondernemers die acuut in nood verkeren of dreigen dat te komen.

Maatregelen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft de provincie de volgende maatregelen genomen:

  • Wij komen instellingen tegemoet als zij als gevolg van de coronacrisis de door ons gesubsidieerde activiteiten niet of deels kunnen uitvoeren. Instellingen worden niet gekort op subsidies als zij door de crisis hun activiteiten niet kunnen uitvoeren. Daarnaast is het mogelijk om een voorschot op subsidies te krijgen.
  • Wij hebben Horizon, in haar rol als fondsbeheerder, gevraagd soepel om te gaan met betalingsafspraken die met ondernemers zijn gemaakt.
  • Wij vinden het belangrijk dat het landelijk steunpakket zo snel mogelijk ingezet kan worden. Wij hebben het Zelfstandigen Loket Flevoland LF onze steun hierbij aangeboden.
  • Samen met Horizon en het Interprovinciaal Overleg kijken we waar we eventuele aanvullingen kunnen aanbrengen aan het landelijke steunpakket.

Openbaar vervoer

Het OV in Flevoland wordt voor de grootste deel door de provincie gefinancierd. Sinds 16 maart is het aantal reizigers met 85% afgenomen. Dit betekent minder inkomsten voor de vervoerders. Om er voor te zorgen dat er ook in deze crisistijd toch een goedwerkend openbaar vervoer is, blijven we de vervoerders de beloofde voorschotten uitbetalen. Hoe de lagere opbrengsten voor de vervoerders gecompenseerd kunnen worden, gaan we later dit jaar bespreken.

Ook de Regiotaxi blijft beschikbaar, hoewel ook daar 80% minder reizigers zijn. Met de uitvoerder van de Regiotaxi worden ook compenserende afspraken gemaakt.

Infrawerken

Tot nu toe gaan de provinciale infrawerken nog gewoon door. Sommige projecten melden al een vertraging. Als provincie gaan we bij alle projecten soepel om met vertragingen en andere problemen die kunnen ontstaan door de corona-crisis. Als opdrachtgever zullen wij alle betalingen zo snel mogelijk doen, om de aannemers zo veel mogelijk tegemoet te komen. Ook aanbestedingen die lopen, gaan gewoon door, maar ook daar zal rekening worden gehouden met de gevolgen van de crisis.

Batavialand

Batavialand heeft minder inkomsten door minder individuele bezoekers, groepen, evenementen en winkelinkomsten. Er wordt gekeken of wij mogelijk de exploitatiesubsidie eerder kunnen uitbetalen en of het mogelijk is om het innen van de huurpenningen op te schorten.

Sport, toerisme en recreatie

Visit Flevoland en Horizon Flevoland onderzoeken de economische impact bij de Flevolandse ondernemingen in de sport-, recreatieve en toeristische sector. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en diverse brancheverenigingen wordt gekeken of het oprichten van een taskforce nuttig is.

Zorg

Vanuit het domein zorg is er regelmatig contact met bijvoorbeeld de GGD en andere organisaties die momenteel midden in de uitvoering staan. We bieden als provincie aan te helpen waar mogelijk. CMO-Flevoland/Zowelwerk zet zich onder ander in op het matchen van vraag en aanbod in de zorg, zowel als ondersteuning van de landelijke campagne als in het matchen van vraag en aanbod van vrijwilligers ten behoeve van de zorg.

Daarnaast hadden we de Tulpenactie. Met een tulpenboeket voor de medewerkers in de zorg in Flevoland spraken de tulpenbroeiers in Flevoland hun waardering voor de zorg uit. We hebben als provincie geholpen door onder meer de adreslijsten samen te stellen. Medewerkers van de provincie brachten daarnaast de tulpen rond naar meer dan 200 adressen in oostelijk en zuidelijk Flevoland. In de Noordoostpolder gebeurde dit door de telers zelf.

Advertentie