Regionieuws

Meer geld voor innovatieve agrariërs

De provincie Flevoland is aangenaam verrast door het innovatiepotentieel van de Flevolandse agrariërs. Die hebben in groten getale subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van innovatieve projecten.

Meer geld voor innovatieve agrariërs

Subsidie kon worden aangevraagd in het kader van de regeling ‘fysieke investeringen en modernisering van agrarische bedrijven’, die deel uit maakt van de Flevolandse uitvoering van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Door het succes van deze openstelling overtreft het totaal aangevraagde subsidiebedrag het door de provincie ingestelde subsidieplafond van 1.000.000 euro ruim. Daarom heeft de provincie besloten om het subsidieplafond te verhogen naar 4.000.000 euro. Zo kan de innovatiekracht van de Flevolandse agrariërs beter worden gefaciliteerd.

Tenderprincipe

Subsidieregelingen in het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma worden volgens het tenderprincipe opengesteld. Dat betekent dat de aanvragen pas na afloop van de openstellingsperiode worden verzameld en beoordeeld. Aanvragen die voldoen aan de basiscriteria van de subsidieregeling worden voorzien van scores en een rangorde. Het best scorende projectidee komt het eerst in aanmerking voor subsidie, daarna de tweede uit de rangorde, etc., totdat het subsidieplafond is bereikt. Het tenderprincipe zorgt ervoor dat het subsidiegeld terecht komt bij de beste projectideeën.

Subsidieplafond

Na het bereiken van het subsidieplafond worden de overige aanvragen afgewezen, ook als het om goede en innovatieve plannen gaat. Daardoor mist de Flevolandse agrarische sector kansen. Door de verhoging van het subsidieplafond kunnen meer agrariërs worden gefaciliteerd bij het uitvoeren van hun innovatieve projectideeën. Dat draagt bij aan het behoud van de positie van de Flevolandse agrofoodsector.

POP3-festival

Tijdens het POP3-festival in maart heeft de provincie Flevoland samen met een twintigtal partners ruim 200 deelnemers uit de agrarische sector geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma. Op het evenement zelf al werd duidelijk dat dit initiatief door de aanwezige agrariërs op prijs werd gesteld, de oogst van de recente openstelling bevestigt in ieder geval dat de doelgroep goed op de hoogte is over de subsidieregeling. De provincie kijkt daarom met veel belangstelling en vertrouwen uit naar de volgende Flevolandse openstellingen in het kader van plattelandsontwikkeling.

Advertentie