Regionieuws

Miljoenennota ondersteunt een sterk Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland reageert positief op de Miljoenennota 2019 en begroting 2019, die dinsdagmiddag in Den Haag zijn gepresenteerd. Het college is blij dat het Rijk nadrukkelijker naar samenwerking met haar mede-overheden zoekt.

‘Werken aan de toekomst is werk in uitvoering’, stelde de Koning in zijn Troonrede. Gedeputeerde Staten onderschrijven zijn woorden graag. Ook de provincie Flevoland heeft de ambitie om iedere inwoner mee te laten profiteren van de huidige economische vooruitgang. Deze vooruitgang is ook in Flevoland duidelijk terug te zien. De provincie heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor een stabiel ondernemingsklimaat. Niet voor niets is Flevoland daarom één van de snelst groeiende economieën van ons land. Landbouw en visserij zijn belangrijke sectoren voor Flevoland.Het gunstige tij biedt ook ruimte om te investeren in belangrijke voorzieningen als het onderwijs. Vakmensen zijn van onmisbare waarde voor onze regio. Net als het kabinet zoekt de provincie vanuit haar eigen rol naar samenwerking met scholen en wil zij de aansluiting tussen het onderwijs en de werkgelegenheid verder verbeteren.Tegelijkertijd blijken landbouw en visserij ook kwetsbare sectoren te zijn. De provincie richt zich daarom heel bewust op verdere versterking van deze branches. Belangrijk is de aanleg van de Maritieme Servicehaven bij Urk. De provincie verwacht de komende periode met het Rijk constructieve afspraken te maken over de realisatie hiervan.

Versterking van de natuur is prioriteit van het kabinet. Hierin werkt de provincie samen met het Rijk aan de ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land waar de Markerwadden en de Oostvaardersplassen onderdeel van zijn.

Onlangs vroeg GS, samen met de regiopartners bovendien een Regiodeal voor Noordelijk Flevoland aan. Samen met de RDW en het NLR verwacht de provincie namelijk een internationaal onderzoeks- en testcentrum voor duurzame mobiliteit naar Flevoland te halen. Passend binnen de gepresenteerde plannen van het kabinet heeft het college dan ook goede hoop dat de Regiodeal daadwerkelijk gehonoreerd zal worden.

Het oplossen van knelpunten in het verkeer, bijvoorbeeld een snellere verbinding en betere doorstroming tussen Almere en Amsterdam, is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de regio. De 2 miljard extra die het Rijk beschikbaar stelt voor innovatie en infrastructuur biedt ook Flevoland perspectief. Op het gebied van de energietransitie sluiten de ambities van het Rijk aan op de plannen van de provincie. In nauw overleg geven de overheden samen vorm aan deze opgave, met name als het gaat om windenergie.

Een aantal gezamenlijke kwesties vragen volgens Gedeputeerde Staten echter wel om nadere aandacht van het kabinet. Het college benadrukt dat zij hecht aan een grondige, zorgvuldige en evenwichtige voorbereiding van de verdere besluitvorming rond Lelystad Airport. Bovendien dringt zij aan het behouden van een volwaardige rechtbank in Lelystad.

 

Miljoenennota ondersteunt een sterk Flevoland
Advertentie