Regionieuws

Minister Bruins Slot ontvangt Profielschets nieuwe commissaris van de Koning in Flevoland

In een bijzondere Statenvergadering op woensdag 19 april 2023 hebben Provinciale Staten de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in Flevoland vastgesteld en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot.

De vacature wordt vanaf donderdag 20 april 2023 door de minister opengesteld.

De provincie Flevoland heeft aan de inwoners om hulp gevraagd bij de zoektocht naar een nieuwe commissaris van de Koning. Bijna 1.500 inwoners hebben daarop de enquête ingevuld. De resultaten van dit onderzoek zijn een waardevolle aanvulling op de profielschets. Inwoners stelden ook een aantal vragen aan onze nieuwe commissaris zoals deze: “Stel je eens voor: de weg is geblokkeerd door kinderen die muziekonderwijs weer in hun rooster willen hebben; je wordt hierdoor opgehouden terwijl je haast hebt. Wat ga je doen en wat zeg je tegen deze kinderen?”

Minister Bruins Slot ontvangt Profielschets nieuwe commissaris van de Koning in Flevoland

Bijzondere Statenvergadering

In een bijzondere Statenvergadering is de profielschets met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besproken. Anja Keuter (als voorzitter van de Vertrouwenscommissie) heeft namens de Staten uitgelegd hoe de profielschets is gemaakt en welk profiel het beste past bij de commissaris van de Koning in Flevoland. “Wij zoeken iemand die zich verbonden voelt met Flevoland, iemand met een poldermentaliteit” gaf zij aan. “We zijn heel blij dat heel veel inwoners hebben meegedaan aan het onderzoek. Om recht te doen aan deze inbreng van onze inwoners hebben we het rapport toegevoegd aan de profielschets.”
Minister Bruins Slot gaf aan: “Complimenten voor de provincie voor de snelheid waarmee deze profielschets tot stand is gekomen. In de profielschets staat helder omschreven waaraan het nieuwe boegbeeld van de provincie Flevoland moet voldoen. Het is mijn verantwoordelijkheid om een divers openbaar bestuur te creëren, waar iedereen zich in herkent. Dit geldt ook voor het ambt van commissaris van de Koning. Ik wil daarom iedereen, maar ook personen die minder aanwezig zijn in het bestuur zoals vrouwen, oproepen om te solliciteren. Dat past bij een jonge, dynamische provincie als Flevoland en de pioniersgeest die hier leeft.”

Vertrouwenscommissie

Tijdens de Statenvergadering op 19 april is ook een zogenaamde Vertrouwenscommissie ingesteld. Deze Vertrouwenscommissie gaat de gesprekken voeren met de kandidaten en brengt verslag uit aan Provinciale Staten. Provinciale Staten nemen daarop een besluit (aanbeveling) en sturen deze aanbeveling toe aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. De nieuwe commissaris van de Koning wordt vervolgens op voordracht van de minister benoemd bij Koninklijk Besluit, voor een periode van zes jaar.
De Vertrouwenscommissie bestaat uit zeven statenleden. Anja Keuter (fractievoorzitter van BBB) is de voorzitter van de commissie. Gedeputeerde Jan de Reus is als adviseur toegevoegd aan de
Vertrouwenscommissie. Ook de provinciesecretaris en de griffier zijn adviseurs van deze tijdelijke commissie.

Advertentie