Regionieuws

Nieuw Groeifonds voor ondernemers

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de formele status van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Horizon Flevoland bevestigd met een jaarlijkse exploitatiesubsidie voor onder meer verduurzaming, digitalisering en internationalisering van het bedrijfsleven in Flevoland. Daarnaast stellen ministerie en provincie samen € 16 mln. – ieder € 8 mln. - financiering beschikbaar voor een nieuw Groeifonds bij Horizon Flevoland, die naar verwachting dit najaar beschikbaar zal zijn.

 Staatssecretaris Mona Keijzer bevestigt ROM-status voor Horizon Flevoland

Nieuw Groeifonds voor ondernemers

Economische structuur versterken

Horizon Flevoland is de uitvoeringsorganisatie van het economisch programma van provincie Flevoland. Hiermee speelt deze organisatie een cruciale rol in het versterken van de economische structuur in de regio. Horizon Flevoland ondersteunt ondernemers in een duurzame groei. Dit doen zij door het exploiteren en beheren van fondsen en regelingen. Daarnaast verbindt de ontwikkelingsmaatschappij bedrijven met elkaar rondom kansrijke thema's zoals landbouw, voedsel en de circulaire economie. Ook helpen zij buitenlandse bedrijven met het opzetten van een vestiging in Flevoland en ondersteunen ze Flevolandse bedrijven met internationale ambities.

Toegang tot nieuwe regelingen

Staatssecretaris Mona Keijzer, Gedeputeerde Jan-Nico Appelman en Horizon Flevoland-directeur Marco Smit zijn erg blij dat Horizon Flevoland nu de officiële Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) status heeft gekregen. Deze status betekent de erkenning van een exclusieve relatie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en geeft toegang tot nieuwe regelingen voor ondernemers in Flevoland. Een mooi voorbeeld hiervan is de Corona-OverbruggingsLening (COL), die reeds door Horizon Flevoland wordt uitgevoerd.

Meer maatwerk, fondsen en mogelijkheden

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: 'De ROM-status voor Horizon Flevoland is zeer waardevol voor Flevoland. De bedrijven gaan dat zeker merken: meer maatwerk, meer fondsen en mogelijkheden. Juist in deze tijd hebben ondernemers alle mogelijke steun nodig. Ik ben ervan overtuigd dat de ondersteuning die Horizon Flevoland biedt, zal leiden tot versterking van bestaande bedrijven en komst van nieuwe, innovatieve ondernemingen.'

Advertentie