Regionieuws

Airportkrant brengt innovatie Lelystad Airport in beeld

De vierde editie van de twee keer per jaar uitkomende Lelystad Airportkrant is vandaag verschenen. De krant wordt als bijlage bij in Flevoland uitgegeven huis-aan-huisbladen verspreid in de gehele provincie in een oplage van 180.000 exemplaren. Het is een uitgave van Lelystad Airport, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Zij willen hiermee inwoners van Flevoland informeren over alles wat komt kijken bij de aanleg van Nederlands nieuwe vakantievliegveld. De krant staat deze keer in het teken van de op de luchthaven aangebrachte c.q. nog te realiseren nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en automatisering.
Op de Infodag van zaterdag 3 november bent u van harte welkom om die innovatie op de luchthaven zelf te checken.

Rondetafelgesprek

De krant begint met een weergave van een rondetafelgesprek tussen luchthavendirecteur Hanne Buis, gedeputeerde Jan de Reus en wethouder Janneke Sparreboom. De laatste twee zijn nieuwe bestuurders op het luchthavendossier. In het gesprek bevragen zij elkaar over ieders visie op de voortgang van de ontwikkeling van de luchthaven, de kansen voor de gemeente Lelystad, de provincie en nabije regio’s. Over de welvaart die een luchthaven gaat brengen bestaat bij hen geen twijfel: De ontwikkeling van Lelystad Airport jaagt allerlei nieuwe initiatieven aan. Daar gaan we van profiteren, is de gedeelde stelling.

Bereikbaarheid over de weg

De A6 tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad moet op de verwachte toekomstige drukte worden ingericht. Rijkswaterstaat vertelt over de planuitwerkingsfase: het onderzoek naar een oplossing waarmee de huidige en toekomstige verkeersdrukte aangepakt wordt. Verder aandacht voor de investering van provincie Flevoland en Lelystad Airport Businesspark in duurzaam woon-werkverkeer via E-bike2work. 

Geluidinformatienetwerk Flevoland

Met de inrichting van een aantal geluidmeetpunten in Flevoland willen provincie en gemeenten inzicht krijgen in het geluid dat de vliegtuigen van en naar Lelystad Airport veroorzaken op de omgeving, nu en in de toekomst. 

Andere onderwerpen in de krant
- Henk Wijnstra van Dura Vermeer vertelt trots over de start- en landingsbaan en het duurzame systeem van de baanverlichting.
- Welke kansen biedt een luchthavenontwikkeling voor economie en werkgelegenheid in Lelystad en de regio? Onderzoeker Bouke Veldman van HorYzon vertelt over de effecten.
- Een interview met leerlingen van het Technasium Flevoland over hun creatieve ideeën voor Lelystad Airport.
- De foto’s in het hart van de krant laten zien dat de nieuwe terminal bouwkundig klaar is.
- Wat doet een communicatiemanager bij Lelystad Airport?

Extra exemplaren
Voor wie de krant mocht missen: een digitale versie staat op www.uitbreidinglelystadairport.nl.
Papieren exemplaren zijn in beperkte mate verkrijgbaar bij het Luchthavengebouw op Lelystad Airport, bij de receptie/infobalie van stadhuis Lelystad en in het provinciehuis.

 

Nieuwe Airportkrant brengt innovatie Lelystadse luchthaven in beeld
Advertentie