Regionieuws

Nieuwe coronaregelingen voor cultuur

Vanaf 1 april kunnen theaters, podia, musea, amateurkunstverenigingen en individuele cultuurmakers ‘coronasubsidie’ aanvragen bij de provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het nemen van nieuwe steunmaatregelen, om de gevolgen van corona voor de culturele sector zoveel mogelijk te beperken.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: ‘De cultuursector is zwaar getroffen en de coronacrisis is nog niet voorbij. Alle reden om instellingen en makers juist nu te blijven ondersteunen. Dat is van belang voor de sector zelf, voor ons persoonlijk welbevinden en onze economie. Mensen willen elkaar weer ontmoeten. De nieuwe Balkonscène-regeling maakt kleinschalige live-uitvoeringen met publiek mogelijk, zodra de coronamaatregelen dat weer toestaan. Een belangrijke stap op weg naar weer samen genieten van kunst en cultuur’.

Nieuwe coronaregelingen voor cultuur in Flevoland

Cofinanciering ook voor poppodia
De cofinancieringsregeling voor Flevolandse (film)theaters en musea van vorig jaar is nu ook beschikbaar voor poppodia. Voorwaarde is dat de gemeente eenzelfde subsidie bijdraagt om de coronaschade te dekken. Deze incidentele subsidies zijn beschikbaar totdat het totale bedrag van € 500.000 is toegekend.

Aanpassingen producties culturele instellingen
Instellingen kunnen een bijdrage van maximaal € 25.000 krijgen. Dit voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen aan producties als gevolg van de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat deze instellingen al een provinciale subsidie hebben ontvangen, op basis van de cultuurnota 2017-2020 en/of 2021-2024.

Materiaalkosten voor amateurkunstverenigingen
Amateurkunstverenigingen kunnen een bijdrage van € 500 tot € 2.500 aanvragen. Het gaat om materiaalkosten die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstandsregel. Het huren van alternatieve (oefen)ruimte valt ook onder materiaalkosten.

Balkonscène-regeling voor individuele makers
Daarnaast wil de provincie kleinschalige professionele live-uitvoeringen met publiek mogelijk maken, als de coronamaatregelen dat weer toelaten. De nieuwe Balkonscèneregeling stelt individuele makers daartoe in staat. Zij of hun verantwoordelijke rechtspersoon, kunnen tussen € 2.500 en € 15.000 aanvragen.

Aanvragen regeling
De regelingen voor aanpassingen van producties en materiaalkosten voor amateurkunstverenigingen en de Balkonscène-regeling staan open tot en met 1 oktober 2021. Tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt. Meer lezen en subsidie aanvragen kan op www.flevoland.nl/cultuurcoronaregelingen2021.

Gezamenlijke inzet overheden

Gedeputeerde Rijsberman: ‘Vorig jaar stelde de provincie voor cultuur al tonnen subsidie beschikbaar uit het Corona Noodfonds. Ook het Rijk lenigde de eerste nood met meerdere steunpakketten. Door als rijk en regionale overheden de handen ineen te slaan, hebben Erfgoedpark Batavialand en de theaters Agora in Lelystad en Kunstlinie in Almere extra ondersteuning gekregen. Samen zetten we ons in voor het behoud van cultuur in Flevoland.’

Advertentie