Regionieuws

Nieuwe deelnemers aan Flevolandse waterstofambitie

De lijst met partijen die zich hebben gemeld om tijdens een startevent op 3 november in het Aviodrome ook hun handtekeningen te zetten onder de ambitie van Flevoland om vaart te maken met de waterstofeconomie, wordt steeds langer.

Onder de nieuwe ondertekenaars zitten bijvoorbeeld de Lelystadse Boer, Lelystad Airport en Hynetwork Services. In september tekende al een grote groep partijen voor de gezamenlijke ambitie en de groep groeit dus snel.

Nieuwe deelnemers aan Flevolandse waterstofambitie

Brede ambitie

Gedeputeerde Jop Fackeldey (Energie): “Omdat waterstof kan helpen om Flevoland te verduurzamen en om onze groene stroomvoorziening beter in balans te brengen, is het van belang dat zoveel mogelijk partijen de zelfde ambitie hebben. Ik ben heel blij dat we in zo’n korte tijd al zoveel partners hebben weten te enthousiasmeren om mee te doen. En tegelijkertijd spreek ik namens alle partijen als ik zeg dat er gerust nog meer bij mogen! Dus doe ook mee, zou ik zeggen."

Economisch belang

Zijn collega Jan-Nico Appelman (Economie) vult aan: “De waterstofeconomie draait niet alleen om de juiste technieken en verbindingen, maar ook juist om de inzet en scholing van mensen. Daar ligt een grote kans voor Flevoland, want hierdoor ontstaan er nieuwe banen. Waterstof helpt de verduurzaming, maar ook de economische groei van onze provincie. Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs is daarbij onmisbaar.”

Waterstof als middel

Met de getekende verklaring geven de partijen aan om de komende jaren de ontwikkeling van de waterstofeconomie een flinke zet voorwaarts te geven. Waterstof kan als energiedrager bijdragen aan de oplossing voor het overvolle stroomnet. Het kan als vervanger van fossiele brandstof dienen, bijvoorbeeld bij de Maximacentrale in Lelystad, die nu nog op aardgas draait. Ook het transport over de weg, het water en door de lucht kan door middel van waterstof haar uitstoot van broeikasgassen verminderen. De partijen gaan aan de slag met de opwek van (groene) waterstof en het gebruik ervan.

En nu vliegensvlug aan de slag!

De bijeenkomst op 3 november kreeg als thema: “Ready for take-off voor de Waterstofeconomie”. Het draait daarbij vooral om de ondernemers die een band hebben met de Flevoland. In het Aviodrome stonden de innovatiedromen van juist deze ondernemers centraal. Die dromen blijken heel erg reëel te zijn en vormen het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Flevolandse Hydrogen Valley. Voorlopig was dit de laatste grootschalige bijeenkomst, de ondernemers gaan nu aan het werk binnen verschillende clusters om de soms al vergevorderde plannen uit te werken tot innovatieprojecten.

Provincie Flevoland, Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en Horizon Flevoland zijn namelijk al met verschillende deelnemers aan de slag. Partijen rondom Flevoland melden zich nu ook om een bijdrage te leveren en dat is belangrijk. Met open innovatie bereiken we sneller, beter en meer resultaat.
Met Koninklijke Metaalunie is afgesproken om technologische bedrijven te inspireren tot innovatie met waterstof. Daarnaast worden er gezamenlijk bijeenkomsten georganiseerd en andere activiteiten, die gericht zijn op de ontwikkelingen rondom waterstof binnen de mkb maakindustrie. Innovatiemakelaars van de Holland High Tech, de Topsector High Tech Systems en Materials zetten zich in om technologische ondernemingen op een financieel zeer aantrekkelijke wijze inhoudelijk verder te helpen.

Halverwege 2023 zullen alle deelnemers opnieuw bij elkaar komen om te zien waar we staan.

Advertentie