Regionieuws

Nieuwe fietstunnel eerste realisatie ombouw turborotonde

Op dinsdag 7 september is de fietsonderdoorgang bij de Veluwemeerbrug officieel geopend. Het 250 meter lange fietspad verbindt de Harderhaven in Zeewolde met het fietspad langs het water richting Harderwijk. Deze fietsonderdoorgang is oorspronkelijk bedacht als tijdelijk fietspad tijdens de werkzaamheden voor het ombouwen van de turborotonde Ganzenweg-Knardijk. Na goede afstemming met de omgeving heeft de provincie besloten opdracht te geven het fietspad in de definitieve situatie op te nemen. “Een optimale samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, bewoners en bedrijven in de omgeving”, aldus omgevingsmanager Jasper Meershoek (provincie Flevoland).

Het fietspad onder de brug is voorzien van speciale amberkleurige led-verlichting. Dit komt omdat het pad direct grenst aan het natura-2000 gebied. De verlichting is daarom enkel gericht op het fietspad en de amber kleur maakt het een vleermuisvriendelijke verlichting.

Nieuwe fietsonderdoorgang eerste realisatie ombouw turborotonde

De nieuwe route verkennen

De opening van de fietsonderdoorgang is verricht door Jan de Reus (gedeputeerde Provincie Flevoland), samen met Riet Kombrink (bewoonster Harderhaven), Ewout Suithoff (wethouder Zeewolde) en Han Dorgelo(waterschap Zuiderzeeland). Na het doorknippen van het lint stapten ze op de fiets voor een rondje over de nieuwe route.

Gedeputeerde Jan de Reus: “Flevoland streeft naar een goed en veilig fietspadennetwerk. Voor het fietsen in de vrije tijd willen we graag aantrekkelijke recreatieve fietsroutes ontwikkelen die ook een goede aansluiting hebben op de regionale knooppunten. Deze fietsverbinding sluit goed aan bij deze ambitie. Daarnaast is het mooi om te zien hoe de omgeving heeft kunnen meedenken in deze oplossing. Straks zijn er voor de bewoners van Flevoland en dan met name van Zeewolde, Biddinghuizen en Harderwijk, meerdere manieren om de N302 te kruisen.”

Ombouwen turborotonde

Het openen van deze fietsonderdoorgang behoort tot één van de eerste mijlpalen van het project ‘ombouw turborotonde Ganzenweg-Knardijk’. Het knooppunt N302 Ganzenweg – N707 Knardijk – N306 Harderdijk is nu nog een turborotonde. Het verkeer staat, in de huidige situatie, regelmatig in de file om de rotonde op te rijden. Om het verkeer uit Lelystad naar Harderwijk (en omgekeerd) beter te laten doorstromen wordt daarom de rotonde omgebouwd tot een ongelijkvloers kruispunt. Het nieuwe ongelijkvloerse kruispunt moet ervoor zorgen dat doorgaand verkeer straks zonder oponthoud, vlot en veilig de polder in en uit kan.

Foto: Provincie Flevoland

Advertentie