Regionieuws

Nieuwe landschapsvisie herstelt, bewaakt en versterkt Flevoland

Vanaf 16 april kan iedereen het ontwerp van de nieuwe landschapsvisie van provincie Flevoland inzien en reageren. In het landschap zien we veel nieuwe initiatieven en opgaven. Zoals het bouwen van 100.000 woningen, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, energieprojecten, natuur- en bosaanleg en nieuwe vormen van landbouw. De nieuwe landschapsvisie - Het Programma Landschap van de Toekomst - geeft handvatten. Aan provincie, gemeenten, waterschap, terreinbeherende organisaties en andere initiatiefnemers. We willen de kwaliteit van het Flevolandse landschap voor toekomstige generaties herstellen, bewaken en versterken. Voor een Flevoland waar mensen graag willen wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Nieuwe landschapsvisie herstelt, bewaakt en versterkt Flevoland

Trots

Gedeputeerde Jan de Reus: ‘Als je over de provinciegrens gaat, weet je meteen dat je in Flevoland bent. Een landschap van heldere lijnen, ruimte en openheid. Flevoland is de kroon op de eeuwenlange Hollandse inpolderingstraditie, een ingenieurswerk van wereldfaam. Het landschap staat onder druk van grote maatschappelijke uitdagingen. Als provincie hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen voor het Flevolandse landschap. We willen dat al onze stappen bijdragen aan het ingenieurswerk waar we zo trots op zijn.’

Samen met inwoners, bezoekers en ondernemers

De inwoners van Flevoland zijn trots op hun landschap. En dit hebben ze ons ook verteld in de participatiebijeenkomsten. Bezoekers komen graag naar de bijzondere plaatsen in Flevoland. Zoals voormalig eiland Schokland, waar oud en nieuw land elkaar raken. Of de Marker Wadden, om de nieuwe natuur te beleven. Of ze doen de Flevolandse Land art tour. Ook is het landschap van waarde voor de vestiging van ondernemers en nieuwe inwoners.

Nauw samenwerken

In het Programma Landschap van de Toekomst staan concrete doelen voor de komende jaren. De provincie werkt nauw samen met gemeenten, waterschap, terreinbeherende organisaties en andere initiatiefnemers. Daarbij gebruiken we de Handvatten Ruimtelijke Kwaliteit. We houden rekening met de waarden van het landschap. En geven economische, ecologische en sociaal-culturele belangen een plek.

Programma en handboek

Het programma heeft twee delen. Deel 1 is het Programma Landschap van de Toekomst met visie, ambities, handvatten en uitvoeringsprogramma. Deel 2 is het Handboek kernkwaliteiten Flevoland, 24 bouwstenen voor hoge ruimtelijke kwaliteit. Beide delen zijn te zien op www.flevoland.nl/landschapvandetoekomst.

Inzien
Het Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst is klaar. En tot en met donderdag 27 mei in te zien op www.flevoland.nl/loket/ter-inzage. Kijken kan ook in de viewer van www.ruimtelijkeplannen.nl op plannummer NL.IMRO.9924.ProgrLandschapFlev-ON01.

Reageren
Tot en met donderdag 27 mei 2021 kan iedereen reageren, een zienswijze indienen. Dat kan met een brief aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB LELYSTAD. Of via e-mail ..">.. Noem in uw zienswijze de datum, uw naam en adresgegevens. En vermeld als onderwerp: zienswijze Ontwerp Programma Landschap van de Toekomst. Een zienswijze indienen kan ook via de telefoon. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265.

Advertentie