Regionieuws

Nieuwe rotonde Nationaal Park Nieuw Land

De rotonde op de N702 Buitenring bij Almere is klaar en de weg is weer open voor verkeer. Met de aanleg van deze tweebaansrotonde is het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders beter bereikbaar. De rotonde is één van de provinciale investeringen om Nationaal Park Nieuw Land beter toegankelijk te maken en iedereen de mogelijkheid te bieden om natuur te beleven.

Betere ontsluiting bezoekerscentrum
Het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders is gelegen langs de Buitenring bij Almere. In de oude situatie was de ontsluiting van het centrum niet optimaal. Bezoekers uit de richting Almere moesten bijvoorbeeld omrijden via de rotonde Stipheldenbuurt. Met de toeristische-recreatieve ontwikkelingen in het nationaal park is de verwachting dat het aantal bezoekers toeneemt en is een goede toegankelijkheid wenselijk. Gedeputeerde Jan de Reus: “In samenwerking met de gemeente Almere heeft de provincie Flevoland besloten voor de aanleg van een rotonde. De oorspronkelijke T-aansluiting is omgebouwd naar een rotonde met twee rijstroken.” Wethouder Maaike Veeningen: “Vanaf nu kan de bezoeker vanuit twee richtingen en veilig het Natuurbelevingcentrum bereiken.

Rotonde NBC Oostvaarders

Een mooie stap in de ontwikkeling van het ontvangstgebied van de Oostvaardersplassen in Almere.”

Toegangspoorten Nieuw Land
Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Provincie Flevoland hanteert in de ontwikkeling van het jongste Nationaal Park het uitgangspunt dat Nationaal Park Nieuw Land van en voor iedereen is voor het beleven van natuur. De provincie wil het gebied dan ook duidelijk markeren met het investeren in de ontwikkeling van de vijf entreegebieden.” Poort Oostvaardersplassen Almere en Poort Oostvaardersplassen Lelystad worden nu ontwikkeld. Deze poorten bestrijken een groot gebied en vormen een bestemming op zichzelf. Binnen deze poortgebieden komt een uitgebreid toeristisch-recreatief aanbod.

Jongste nationaal park

Nationaal Park Nieuw Land is het jongste nationaal park van Nederland én het grootste man-made natuurpark ter wereld met 29.000 hectare natuur. Het nationaal park dankt zijn ontstaan aan het grootste inpolderingstraject ter wereld: de drooglegging van Flevoland. Het bestaat uit de gebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. Het nationaal park strekt zich uit vanaf de sluizen bij Enkhuizen over het water van het Markermeer tot aan Almere bij de Oostvaardersdijk. En van Lelystad langs de A6 tot aan de afrit 8 (Oostvaarders) bij Almere.

Voor meer informatie: www.nationaalparknieuwland.nl

Advertentie