Regionieuws

Nota sociaal domein vastgesteld door colleges Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben gezamenlijk een nieuwe nota voor het sociaal domein geschreven en vastgesteld.

De nota zet de koers uit voor de ontwikkelingen in het sociaal domein tot 2029. De belangrijkste principes in de nota zijn dat inwoners als eerste aan zet zijn en de oplossing centraal staat. De nota, en vooral hoe we gaan uitvoeren en wat we daarin afspreken, moet ervoor zorgen dat de hulp en ondersteuning aan inwoners bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar blijft.

We streven naar een samenleving waarin mensen kunnen zorgen voor elkaar én voor zichzelf, vanuit het idee dat iedereen mee kan doen én we elkaar helpen. Het leven brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Hierbij zijn inwoners als eerste aan zet. Buren, vrienden, kennissen en familieleden helpen elkaar als dat nodig is en de gemeente sluit hierbij aan.

Een tekening van mensen in een kring die elkaars hand vasthouden, is onderdeel van de voorpagina van de nota

Wanneer inwoners er in hun eigen omgeving niet uitkomen, dan is hulp en ondersteuning goed georganiseerd. Hierbij is de oplossing belangrijker dan de vaste procedures. De rol van de gemeente verschuift van een voornamelijk regelende en betalende rol naar de rol als meedenkend partner.

Gezamenlijke nota

De nota is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de drie gemeenten en de partners en organisaties waar de gemeente mee samenwerkt. Ook inwoners hebben meegedacht. Zo wordt de kennis en expertise van iedereen zo goed mogelijk ingezet. In verschillende bijeenkomsten is de afgelopen periode veel informatie opgehaald over de verschillende taken, verantwoordelijkheden en activiteiten. Dit helpt bij de plannen die we maken wanneer we gaan uitvoeren wat we in de nota hebben afgesproken. Er is gekeken naar zaken die we moeten versterken, verlaten, vernieuwen en vasthouden. De verschillende uitvoeringsprogramma's worden per gemeente ontwikkeld om recht te doen aan de lokale situatie en behoeften. Hierbij worden de relevante lokale organisaties uiteraard betrokken.

Besluitvorming en proces

Op 19 september is de nota vastgesteld door de colleges, in oktober wordt de nota vastgesteld door de verschillende gemeenteraden. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt er per gemeente een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de komende jaren. In Zeewolde staat de nota op 5 oktober op de raadsagenda.

Lees hier de volledige nota in PDF

Advertentie