Regionieuws

Samenwerking voor sterk techniekonderwijs VMBO

Tijdens de bijeenkomst ‘Samen werken aan technisch vmbo in Flevoland’ verkennen onderwijs, bedrijven en provincie Flevoland de mogelijkheden voor een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch vmbo in Flevoland. In het regeerakkoord is structureel 100 miljoen euro uitgetrokken voor versterking van het technisch vmbo. In 2018 en 2019 komt er geld beschikbaar voor vmbo-scholen met profielen BWI, PIE en M&T* om te investeren in machines, materialen en docenten. Om in aanmerking te komen voor subsidie vanaf 2020 moeten vmbo-scholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven en overheden gezamenlijk een aanvraag indienen.
Gedeputeerde Jan Nico Appelman opent de bijeenkomst in het provinciehuis van Flevoland: “De basis van een sterk vmbo zit in een goede regionale samenwerking. De provincie Flevoland ondersteunt daarom ook vanuit haar Economische Programma de versterking van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Investeren in voldoende vakmensen

Voor de groei van de Flevolandse economie is een arbeidsmarkt met voldoende vakmensen van belang. Om aan de toekomstige vraag naar vakmensen te kunnen voldoen is er behoefte aan dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt namelijk bij aan de doorstroom van leerlingen via het mbo naar de arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet in het regeerakkoord structureel € 100 miljoen uitgetrokken voor versterking van het technisch vmbo. Deze investering is nodig om de middelen waarmee het techniekonderwijs zijn werk moet doen weer op niveau te krijgen. Om deze transitie te kunnen maken, is het wel van belang dat vmbo-scholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven en overheden intensief samenwerken.

Sterk Techniekonderwijs

De bijeenkomst in Flevoland is er één van een serie landelijke bijeenkomsten waar vmbo-scholen, mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheid met elkaar de ontwikkeling van regionale plannen voor versterking van de kwaliteit van het technisch vmbo verkennen. Voor ondersteuning bij het maken van de plannen kunnen scholen een beroep doen op het ondersteuningsteam van Sterk Techniekonderwijs.

*Vmbo-profielen:
BWI= Bouwen, Wonen en Interieur, PIE= Produceren, Installeren en Energie, M&T = Mobiliteit & Transport

 

Onderwijs, bedrijven en provincie werken samen aan sterk techniekonderwijs voor het vmbo
Advertentie