Regionieuws

Onderzoek coronamaatregelen jongeren

GGD Flevoland is benieuwd wat jongeren nu vinden van de maatregelen om corona tegen te gaan. Daarom zijn zij opnieuw i.s.m. het RIVM een onderzoek naar de gedragsmaatregelen en het welbevinden tijdens de coronacrisis gestart.Samen met het RIVM onderzoeken zij de invloed van de maatregelen rond corona op ons dagelijks leven. Zeker nu ze versoepeld worden. Zij zijn vooral benieuwd hoe jongeren tussen de 16 en 25 jaar de maatregelen ervaren. Zij willen graag weten hoe de inwoners van Flevoland de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan ervaren. De enquête is beschikbaar tot en met 1 juni.

Onderzoek coronamaatregelen jongeren

Link naar de enquête: https://research2evolve.datacoll.nl/ilpvnkmdyo?l=nl

Waarom onderzoek

De GGD, RIVM en GGD GHOR Nederland voeren dit onderzoek uit om beter te begrijpen hoe mensen denken over de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in Nederland in dit coronatijdperk.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Als de GGD weet weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de Overheid daar beleid op ontwikkelen. De GGD onderzoekt of onder andere of de communicatie goed en effectief is, of dat ze iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen.Hoe beter ze dit alles weten, ook vanuit gedragswetenschappelijk perspectief, hoe beter ze in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen krijgen.

Meer informatie over het gedragsonderzoek en de resultaten uit de eerste twee rondes vind je op: https://www.rivm.nl/onderzoek/gedrag/onderzoek-gedragsmaatregelen-en-welbevinden

Advertentie