Regionieuws

Onderzoek naar fonds Bruine Vloot

De provincies Flevoland, Friesland en Overijssel willen de kosten op zich nemen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een investeringsfonds voor de Bruine Vloot. Dat is donderdag 4 maart bekend gemaakt tijdens een symposium over de toekomst van de Bruine Vloot. De scheepseigenaren hebben steeds meer moeite om reguliere banken bereid te vinden in de broodnodige investeringen die nodig zijn om de schepen varend te houden. Met een eigen investeringsfonds zou dit marktfalen bij de banken kunnen worden ondervangen. Het onderzoek moet de haalbaarheid van zo’n fonds aantonen.

Onderzoek naar investeringsfonds Bruine Vloot

Sinds de bankencrisis in 2008 zijn de reguliere banken steeds terughoudender met het verstrekken van financiering voor investeringen in de traditionele schepen. Dat terwijl er juist nu een grote behoefte is om te investeren in het toekomstbestendig maken van de vloot. Zo zijn investeringen nodig om milieumaatregelen te nemen, zoals schonere motoren. Ook vraagt de toeristische markt om vernieuwing, moeten er maatregelen genomen worden in het kader van coronabestrijding en de anderhalve meter samenleving. Verder moet er worden geïnvesteerd in onderhoud en levensverlenging van de schepen.

Een onderzoek moet aantonen of het mogelijk is om met externe financiers een fonds op te richten, waar scheepseigenaren wel geld kunnen lenen voor de genoemde maatregelen. De provincies Flevoland, Friesland en Overijssel – waar veel van de schepen een ligplaats hebben – zijn bereid de kosten van het onderzoek voor hun rekening te nemen. Het gaat om 30.000 euro, verdeeld over de drie provincies.

De Bruine Vloot bestaat uit ruim 400 historische zeilschepen die voornamelijk varen op het IJsselmeer, het Markermeer en de Waddenzee. Veel van de schepen halen hun inkomsten uit het organiseren van zeiltrips en -vakanties. Door de coronamaatregelen zag de vloot de omzet in 2020 kelderen, en de vooruitzichten voor 2021 zijn ook niet gunstig. Afgelopen zomer stelde de rijksoverheid 15 miljoen euro beschikbaar als noodhulp om de coronacrisis aan te pakken.

Foto: Sfeerimpressie - Archief Ruud van Velzen

Advertentie